Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-9

Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-9

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-9 yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

27/02/2015

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-9

Kurumumuzca; “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-6” kapsamında “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti alan grubu (Ek 3F- 1)” SUT kodlarına firmalardan ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir.

26/01/2015 tarihine kadar firmalarca yapılan ürün barkodu eşleşmeleri ektedir (EK-1).

Her bir SUT koduna eşleştirilen barkodlar geri ödemeye esas olacak ve bu eşleştirmeler SUT kodu bazında MEDULA sistemine tanımlanacaktır. SUT kodlarına yapılan yanlış barkod eşleşmeler uygulamalarda sorunlara ve mağduriyetlerin yaşanmasına neden olabileceğinden söz konusu sorunların engellenmesi için firmalar tarafından, ekte yer alan listeye kendi yaptıkları ve diğer firmalarca yapılan eşleşmelerin kontrol edilmesi ve tespit edilen yanlış eşleştirmelerin 10/03/2015 tarihine kadar Kurumumuza bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Düzeltme talebinde veya yanlış eşleştirme bildiriminde bulunmak isteyen firmalar dilekçe ile birlikte ekteki excel formatında hazırlayacakları listeyi (EK-2) (CD, DVD veya USB bellek) itiraza dayanak belgeleriyle Kurumumuza iletmeleri gerekmektedir.

Asılsız başvuruların önlenmesi amacıyla; dilekçelerin firmaların bu duyuru kapsamında vermiş oldukları taahhütnamelerde imzası olan kişilerce imzalanması gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:

EK-1 – ArtroplastiBarkodEslesmeListesi

EK-2 – YanlisEslestirmeBildirimListesi

Duyurunun eki için tıklayınız