FATURA EKİ BELGELER HAKKINDA DUYURU - 22.02.2012

FATURA EKİ BELGELER HAKKINDA DUYURU - 22.02.2012

 T.C.

SOSYAL   GÜVENLİK  KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

 

 22.02.2012

 

 

 

FATURA EKİ BELGELER HAKKINDA DUYURU

 

 

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri fatura inceleme birimlerince EK-10/C listesinde belirtilen işlemler için basılı olarak sonuç belgesi istenmesi konusunda farklı uygulamaların olduğu tespit edilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 12/11/2010 tarihinde Kurumumuz web sayfasında yayımlanan duyuruya ve MEDULA kullanım kılavuzuna göre 01/11/2010 tarihinden itibaren EK-10/C listesindeki işlem sonuçları MEDULA Hastane sistemine elektronik ortamda gönderilmektedir. Bu nedenle, fatura incelemelerinde MEDULA’ya gönderilen sonuç bilgilerinin yeterli görülmemesi hariç olmak üzere, sağlık hizmet sunucuları tarafından teslim edilen fatura ekinde EK-10/C sonuçlarının basılı evrak olarak istenmemesi hususunda;

 

Bilgilerinizi rica ederim.