Yurt İçinde Üretimi Planlanan Ürünler Hakkında Duyuru

Yurt İçinde Üretimi Planlanan Ürünler Hakkında Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

15.05.2015


DUYURU

YURT İÇİNDE ÜRETİMİ PLANLANAN ÜRÜNLER HAKKINDA DUYURU

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programlarından Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı 25 numaralı eylemde; Plazma ürünlerinin yurt içinde üretiminin, geliştirilecek işbirliği modeli çerçevesinde sağlanacağı ifade edilmiş olup;

Buna yönelik olarak belirlenecek plazma ürünlerinin belirli bir süre boyunca alımının taahhüt edilmesi karşılığında özel sektör tarafından yurt içinde üretilmesi, bu ürünlerin yurt içinde üretiminin kamu kontrol ve denetiminde ve ülkeye know-how kazandıracak şekilde geliştirilecek model çerçevesinde gerçekleştirilmesi, alım garantisinin özel protokollerle belirlenmesi hususlarına da yer verilmiştir.

Söz konusu eylemin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki verilmiş olup, bu itibarla Türkiye’de Plazma ürünlerini ve rekombinant DNA teknolojisi yöntemi kullanılarak üretilen ürünleri üretebilecek olan firmaların taleplerini (iyi niyet mektuplarını) duyuru tarihini takip eden en geç 10 gün içerisinde GSS Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.