Yoğun Bakım Tedavi Bedellerinin Ödenmesi İle İlgili Duyuru

Yoğun Bakım Tedavi Bedellerinin Ödenmesi İle İlgili Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından "Yoğun Bakım Tedavi Bedellerinin Ödenmesi" ile ilgili duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

01.07.2015


DUYURU

YOĞUN BAKIM TEDAVİ BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığınca 20/07/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı SağlıkTesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Bakanlıkça tescili yapılmış veya yapılmamış olan mevcut tüm yoğun bakım servislerinin seviyelendirme ve tescil işlemlerinin tamamlanması için verilen süre 31/12/2014 tarihinde bitmiştir.

Bu çerçevede, 01/08/2015 tarihine kadar seviyelendirme ve tescil işlemleri tamamlanmamış olan yoğun bakım servislerinde 01/08/2015 tarihinden sonra verilecek yoğun bakım tedavilerinde 1. basamak yoğun bakım fiyatının üzerinde ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca, seviyelendirme ve tescil için verilen süre Sağlık Bakanlığınca uzatılsa dahi, seviyelendirme ve tescil işlemlerini 01/08/2015 tarihine kadar tamamlamayan sağlık hizmet sunucularının ödemeleri yukarıda izah edildiği şekilde yapılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Geri