Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dal Sınav Uygulama Duyurusu

Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dal Sınav Uygulama Duyurusu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dal Sınav Uygulama Duyurusu yayımlandı.

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAVIN ADI

- Sağlık Bakanlığı Yan Dal Sınavı

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

- Aday, sınav ücreti olarak 960 TL’ yi ( Dokuzyüzaltmış Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 06 Temmuz 2015 ve 20 Temmuz 2015 tarihleri arasında yatıracaklardır.

- Adaylar başvurularını  https://www.meb.gov.tradresinden yapacaklardır. Elektronik ortamdahttps://www.meb.gov.tr adresinden başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV YERİ

- ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

- 22 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat:10.00’da yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

- Adaylar sınav giriş belgesini 12 Ağustos 2015 tarihinden itibaren  https://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV KONULARI

- Sınav kitapçığında yer alacak soruların hazırlanacağı grup bazlı konu başlıkları ekte yer almaktadır.

SINAV UYGULAMASI

- Sağlık Bakanlığı Yan Dal Sınavında 100 soruluk çoktan seçmeli (beş seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Sınav soru ve cevap anahtarı 25 Ağustos 2015 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve www.saglik.gov.trinternet adreslerinden yayımlanacaktır.

- Aday sınav sonuç bilgileri, 17 Eylül 2015 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve   www.saglik.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

- Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan aday/adaylar var ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Ölçme  Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM)  bildirilecektir.

- Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

- Yan Dal Sınavı değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. (Toplam 3 grup):

GRUP TABLOSU

Grup Adı

Grup Nu

Konular

Soru Sayısı

Yan Dal

1

Yoğun Bakım

100

2

Çocuk Yoğun Bakım

100

3

Çocuk Acil

100

- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında; [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir.

- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular tüm adaylar lehine doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU

- Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar, MEB İletişim Merkezi “Alo 147” numaralı telefondan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.saglik.gov.tr vehttps://www.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde SHGM’ye  yapabileceklerdir. SHGM bu itirazları cevaplandırmak üzere ÖDSGM’ye bildirecektir.

- Adaylar, sınav soruları, sınav uygulaması ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

- Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav bilgilerinin www.saglik.gov.tr ve https://www.meb.gov.trinternet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde SHGM’ye yapabileceklerdir. İtirazlar SHGM tarafından ÖDSGM’ye bildirilecektir. ÖDSGM gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

-  Sınav soruları, uygulaması ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak SHGM’ye bildirilecektir, tüm itiraz sonuçlarını adaylara SHGM bildirecektir.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- Sınava, sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde e-başvurusunu yapmayan, sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır

- Ücretler hangi bankaya yatırıldığı farketmeksizin yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

- İade işlemi gerçekleştirildikten sonra adaylar herhangi bir ziraat bankası şubesinden merkezi ödeme ekranlarından “MEB iade bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yapılarak iade işlemi gerçekleştirilir

- Adayın sınav yerleştirilmesi yapılmışsa sınav iptal olmadığı sürece(idare kusuru) hangi sebeple olursa olsun aday sınava girmemişse iade talep edemez.

 

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

EK

SINAV KONULARI

ÇOCUK ACİL  MÜFREDAT KONULARI

ANA KONULAR

ALT KONULAR

YASAMI TEHDIT EDEN ACILLER

TEMEL YASAM DESTEGI

İLERİ YASAM DESTEGI

YENİDOĞAN CANLANDIRMASI

ŞOK

HIZLI ARDIŞIK ENTÜBASYON

MEKANİK VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

NONİNVAZİF VENTİLASYON

ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU

AÇIKÇA YASAMI TEHDİT EDEN OLAY

SOLUNUMSAL ACİLLER

 

SOLUNUM SIKINTISI

STRİDOR

HIŞILTI

APNE

ÖKSÜRÜK

HEMOPTİZİ

PLEVRAL EFÜZYON

ÜST SOLUNUM YOLUNDA TIKANIKLIK OLUŞTURAN DURUMLAR

ALT SOLUNUM YOLU TIKANIKLIKLARI

AKUT ASTIM ATAĞI

İNTERSTİSYEL PNÖMONİLER

YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI

ASPİRASYON SENDROMLARI VE ASPİRASYON PNÖMONİSİ

AKCİGER ÖDEMİ

AKCİĞER EMBOLİSİ

AKCİĞER KANAMASI

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU (ARDS)

ALLERJİK ACİLLER

 

AKUT ÜRTİKER VE ANJİOÖDEM

ANAFİLAKSİ

SERUM HASTALIĞI

İLAÇ REAKSİYONLARI

GIDA ALERJİLERİ

ALERJİK RİNİT

ALERJİK GÖZ HASTALIKLARI

KARDİYOLOJİK ACİLLER

 

ÇARPINTI

GÖĞÜS AĞRISI

ÜFÜRÜMÜ OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM

SİYANOZU OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI

HİPOKSİK ATAK (SPELL)

KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ

ENFEKTİF ENDOKARDİT

MİYOKARDİT

AKUT PERİKARDİT

KAWASAKİ HASTALIĞI

ARİTMİLER

KALP KAYNAKLI ANİ ÖLÜMLER

MİYOKARD ENFARKTÜSÜ

DERİN VEN TROMBOZU

SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI

 

 

SIVI-ELEKTROLİT TEDAVİSİ

ASİD-BAZ BOZUKLUKLARI

DEHİDRATASYON VE HİPOVOLEMİ

 

 

 

NEFROLOJIK ACILLER

DİZÜRİ

ÖDEM

HEMATÜRİ

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

AKUT GLOMERÜLONEFRİT

NEFROTİK SENDROM

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

RABDOMİYOLİZ VE AKUT BÖBREK HASARI

HİPERTANSİYON

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE ACİL SORUNLAR

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI

METABOLIK HASTALIKLAR

DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR

HİPOGLİSEMİ

METABOLİK ASİDOZ

HİPERAMONYEMİ

ORGANİK ASİDEMİLER

ÜRE SİKLÜS BOZUKLUKLARI

YAĞ ASİDİ OKSİDASYON BOZUKLUKLARI

KARBONHİDRAT BOZUKLUKLARI

NÖROLOJİK ACİLLER

BAS AGRISI

BAS DÖNMESI

KATILMA

TORTİKOLİS

KONVÜLZİYONLAR

STATUS EPİLEPTİKUS

AKUT BİLİNÇ DEĞİŞİKLİĞİ

AKUT İMMUN POLİNÖROPATİLER

İNME

HAREKET VE DENGE BOZUKLUKLARI

AKUT NÖROMÜSKÜLER GÜÇSÜZLÜK

KRANİAL SİNİR FONKSİYON BOZUKLUKLARI

HEMATOLOJİK VE ONKOLOJİK ACİLLER

ANEMİ

KANAMA DİYATEZİ

TROMBOSİTOPENİ

LENFADENOMEGALİ

BATINDA KİTLE

MEDİYASTİNAL KİTLE

MALİGN PLEVRAL VE PERİKARDİYAL EFÜZYON

YUMUŞAK DOKU KİTLESİ

HEMATOLOJİK ONKOLOJİK METABOLİK ACİLLER

HEMOFİLİ

YAYGIN DAMAR İÇİ PIHTILAŞMA BOZUKLUĞU

METHEMOGLOBİNEMİ

NÖTROPENİK ATEŞ

TÜMÖR BASISINA BAĞLI ACİLLER

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI

GASTROİNTESTİNAL ACİLLER

BULANTI VE KUSMA

HEMATEMEZ, HEMATOKEZYA VE MELENA

KARIN GERGINLIGI

YUTMA GÜÇLÜGÜ

AKUT KARIN AGRISI

KABIZLIK

SARILIK

ÜST GASTROINTESTINAL SISTEM KANAMALARI

ALT GASTROINTESTINAL SISTEM KANAMALARI

PEPTIK ÜLSER HASTALIGI

VİRAL HEPATİTLER

AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ

AKUT PANKREATİT

ÇÖLYAK HASTALIĞI (GLUTENE DUYARLI ENTEROPATİ)

YANGISAL BARSAK HASTALIKLARI

REYE SENDROMU VE REYE BENZERI HASTALIKLAR

SAFRA YOLU SORUNLARI

MALNUTRİSYON

YABANCI CİSİM YUTULMASI

ENDOKRİNOLOJİK ACİLLER

POLİDİPSİ

HİPOGLİSEMİ

DİYABETİK KETOASİDOZ

ADRENAL YETMEZLİK

DİYABETES İNSİPİDUS

UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON SALINIMI SENDROMU

TIROİD FIRTINASI VE MİKSÖDEM KOMASI

PARATİROİD HASTALIKLARI

FEOKROMASİTOMA

RAŞİTİZM

ENFEKSİYON ACİLLERİ

TONSİLLİT

SİNÜZİT

OTİTİS MEDİA

RETROFARİNGEAL VE PARAFARİNGEAL APSE

KRUP, BAKTERİYEL TRAKEİT, BRONŞİYOLİT

BAKTERİYEMİ VE SEPSİS

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI

PNÖMONİLER

GASTROENTERİTLER

SALMONELLA ENFEKSİYONLARI

MENİNGOKOKSEMİ

DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR

KEMİK VE EKLEM ENFEKSİYONLARI

SEPTİK ARTRİT

ERİZİPEL

TETANOZ

KENELER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR

ROMATOLOJİK ACİLLER

AKSAYAN ÇOCUK

JÜVENİL İDİYOPATİK (ROMATOİD) ARTRİT

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

JÜVENİL DERMATOMİYOZİT

JÜVENİL SKLERODERMA

AİLESEL AKDENİZ ATEŞ VE DİĞER OTOENFLAMATUVAR HASTALIKLAR

PFAPA (PERİYODIK ATEŞ, AFTÖZ STOMATİT, FARENJİT VE ADENOPATİ)

SENDROMU

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI

KAWASAKİ HASTALIĞI

POLİARTERİTİS NODOZA

BEHÇET HASTALIĞI

DERMATOLOJİK ACİLLER

EKZEMATÖZ DÖKÜNTÜ

MAKÜLOPAPÜLER DÖKÜNTÜ

VEZİKÜLOBÜLLÖZ DÖKÜNTÜ

PURPURA

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI

ATOPİK DERMATİT

ALERJİK KONTAKT DERMATİT

SEBOREİK DERMATİT

ERİTEMA MULTİFORME (ERİTEM POLİMORF)

ERİTEMA NODOZUM

HAŞLANMIS DERİ SENDROMU

MANTAR ENFEKSİYONLARI

SKABİES (UYUZ)

MOLLUSKUM KONTAGİOZUM

GÜNEŞ YANIĞI

YENİ DOĞAN ACİLLERİ

YENİDOĞANIN FİZİK İNCELEMESİ

SÜREKLİ AĞLAYAN YENİDOĞAN BEBEK

SİYANOTİK YENİDOĞAN

YENİDOĞAN BEBEKTE SOLUKLUK

KANAMALI YENİDOĞANA YAKLAŞIM

SOLUNUM SIKINTILI YENİDOĞANA YAKLAŞIM

SEPTİK GÖRÜNÜMLÜ YENİDOĞANA YAKLAŞIM

YENİDOĞAN BEBEKTE ATEŞ

HUZURSUZ BEBEK

YENİDOĞAN BEBEKTE KUSMA

YENİDOĞANDA OLİGÜRİ-ANÜRİ

ACİL SERVİSTEKİ YENİDOĞANDA ANALJEZİ VE SEDASYON

YENİDOĞAN TRANSPORTU

YENİDOĞAN BEBEKTE KALP YETERSİZLİĞİ

YENİDOĞAN DÖNEMINDE RİTİM BOZUKLUKLARI

AÇIKÇA HAYATI TEHDİT EDEN OLAY (ALTE) VE APNE

YENİDOĞANIN GEÇİCİ TAKİPNESİ

RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMU

YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARI

YENİDOĞANDA İLAÇ ÇEKİLME SENDROMLARI

YENİDOĞAN SARILIĞI

DİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİSİ (KOLESTATİK SARILIK) OLAN YENİDOĞANA

YAKLAŞIM

YENİDOĞANLARDA AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

YENİDOĞAN DA DEHİDRATASYON VE TEDAVİSİ

YENİDOĞANDA SEPTİK ŞOK

YENİDOĞANLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

GÖZ VE GÖBEKTE AKINTI

YENİDOĞANIN ENFEKSİYÖZ DERMATOLOJİK ACİLLERİ

YENİDOĞANIN ENFEKSİYÖZ OLMAYAN DERMATOLOJİK ACİLLERİ

DOĞUM TRAVMALARI

KUŞKULU GENİTAL YAPISI OLAN YENİDOĞAN

TOKSİKOLOJİK ACİLLER

ZEHİRLENME OLGULARINA GENEL YAKLAŞIM

NONTOKSİK MADDE ALIMI

DÜŞÜK DOZLARDA ÖLÜMCÜL İLAÇ ZEHİRLENMELERİ

TRİSİKLİK ANTİDEPRESAN ZEHİRLENMESİ

PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN) ZEHİRLENMESİ

SALİSİLAT ZEHİRLENMESİ

ORGANOFOSFOR VE KARBAMAT ZEHİRLENMESİ

HİDROKARBON ZEHİRLENMELERİ

ALKOL ZEHİRLENMELERİ

BETA BLOKER İLAÇLARLA OLAN ZEHİRLENMELER

KALSİYUM KANAL BLOKERİ İLAÇLARLA OLAN ZEHİRLENMELER

DEMİR ZEHİRLENMESİ

AĞIR METAL ZEHİRLENMELERİ

KOLŞİSİN ZEHİRLENMESİ

ENDOKRİN İLAÇLARI (HORMON) İLE OLAN ZEHİRLENMELER

ANTİHİSTAMİNİKLERLE ZEHİRLENME

ANTİEPILEPTİK İLAÇ ZEHİRLENMELERİ

DİĞER İLAÇ ZEHİRLENMELERİ

UYUŞTURUCU VE UÇUCU MADDE KULLANIMI

MANTAR ZEHİRLENMESİ

BİTKİSEL ZEHİRLENMELER

ISIRIK VE SOKMALAR

ÖRÜMCEK ISIRMALARI

ARI SOKMASI

AKREP SOKMASI

YILAN ISIRMALARI                             

DİĞER ISIRIK VE SOKMALAR

ÇEVRESEL ACİLLER

DUMAN İNHALASYONU

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

ELEKTRİK ÇARPMASI

SICAKLIK İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

HİPOTERMİ VE DONMA

SUDA BOĞULMA

YÜKSEK RAKIM HASTALIKLARI

PSİKOSOSYAL ACİLLER

İSTİSMAR, İHMAL VE ŞİDDET

PSİKİYATRİK VE SOSYAL ACİLLER

GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN CERRAHİ ACİLLERİ

AKUT KARIN

BAĞIRSAK TIKANIKLIKLARI

MALROTASYON

HİRSCHSPRUNG HASTALIĞI

KARIN DUVARI DEFEKTLERİ

İNTRAABDOMİNAL HİPERTANSİYON

KOSTİK ÖZEFAGUS YANIKLARI

GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE YABANCI CİSİMLER

MEKONYUM İLEUSU

DİYAFRAGMA HERNİSİ

GÖZ ACİLLERİ

AKUT KIRMIZI GÖZ

PROPİTOZİS

GÖZYAŞI BOŞALTIM KANALI HASTALIKLARI

GÖZ İÇİ YABANCI CİSİMLER

GÖZÜN KİMYASAL YANIKLARI

PERİORBİTAL VE ORBİTAL SELLÜLİT

GÖZ TRAVMASI

KULAK BURUN BOĞAZ ACİLLERİ

ANİ İŞİTME KAYBI

DERİN BOYUN ENFEKSİYONU

PERİFERİK FASYAL PARALİZİ

EPİSTAKSİS

ÜROLOJİK ACİLLER

PREPİSYUM HASTALIKLARI

PRİAPİZM

AKUT SKROTUM (TESTİS TORSİYONU, EPİDİDİMİT/EPİDİDİMORŞİT, HİDROSEL/HERNİ, TÜMÖRLER, TRAVMA)

BEYİN CERRAHİSİ ACİLLERİ

KAFA TRAVMALARI

SPİNAL TRAVMALAR

TRAVMATİK OLMAYAN SPİNAL KORD BASILARI

HİDROSEFALİ VE ŞANT İŞLEV BOZUKLUKLARI

ORTOPEDİK ACİLLER

ALGODİSTROFİLER

TOKSİK SİNOVİTİ

KOMPARTMAN SENDROMU

KIRIK ÇIKIKLAR

YUMUŞAK DOKU TRAVMALARI

AVASKÜLER NEKROZ

BURKULMALAR

JİNEKOLOJİK ACİLLER

PELVİK YANGISAL HASTALIK

VULVOVAJİNİT

VAJİNAL KANAMALAR

UTERİN KANAMALAR

DİSMENORE

OBSTETRİK ACİLLER

TRAVMALAR

KAFA TRAVMASI

BOYUN TRAVMASI

OMURGA TRAVMALARI

TORAKS TRAVMALARI

KARIN TRAVMASI

GENİTOÜRİNER SİSTEM TRAVMASI

YÜZ TRAVMALARI

ÇOĞUL TRAVMA

YANIKLAR

YARA BAKIMI

KAZALAR

EV KAZALARI VE ÖNLEMLER

DİĞER KAZALAR VE ÖNLEMLERİ

AFET TIBBI

AFETLERDE YARALILARIN TRİYAJ VE TRANSPORTU

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA ÇOCUKLAR İÇİN HASTANE HAZIRLIĞI

SAHADA TIBBİ VE CERRAHİ MÜDAHALENİN İLKELERİ

AFETLERDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

EZİLME (CRUSH) SENDROMU

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ ACİLLERİ

TRAVMATİK DİŞ YARALANMALARI

DİŞ ABSESİ

 

ÇOCUK YOĞUN BAKIM MÜFREDAT KONULARI

 

ANA KONULAR

ALT KONULAR

KRİTİK HASTADA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

 

 

KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI

İLETİ BOZUKLARI

ŞOK

HİPOVOLEMİK ŞOK

SEPTİK ŞOK

KARDİYOJENİK ŞOK

DİSTÜRİBİTİF ŞOK

OBSTRÜKTİF ŞOK

DOLAŞIM YETMEZLİĞİ

KALP YETMEZLİĞİ

SİSTEMİK HT

PULMONER HT

KARDİYOPULMONER ARREST

MİYOKART ENFEKSİYONLARI

PERİKARDİYAL ENFEKSİYON

ENDOKARDİYAL ENFEKSİYON

TRAVMATİK KARDİYAK HASARLANMA

KARDİYAK HİPOKSİ, ASFİKSİ

KARDİYOMİYOPATİ

MİYOKART ENFARKTÜSÜ

SİSTEMİK HASTALIKLARDA KALP

PULMONER EMBOLİ

KARDİYAK TAMPONAT

KALP-AKCİĞER TRANSPLANTASYONU

PRE-POST OPERATİF KARDİYAK CERRAHİ

VAZOAKTİF VE İNOTROPİK TEDAVİ

ÇOKLU ORGAN YETERSİZLİĞİ

YAPAY DOLAŞIM DESTEĞİ

KRİTİK HASTADA SOLUNUM SİSTEMİ

ÜST HAVA YOLU TIKANIKLIĞI

ALT HAVA YOLU TIKANIKLIĞI

ARDS

PULMONER ÖDEM

PNÖMONİLER (ENFEKSİYOZ, KİMYASAL)

BRONKOPULMONER DİSPLAZİ

OKSİJEN TOKSİSİTESİ

PULMONER KANAMALAR

HİPOKSİK SOLUNUM YETMEZLİĞİ

HİPERKAPNEİK SOLUNUM YETMEZLİĞİ

DİYAFRAGMATİK DİSFONKSİYON

PULMONER DOLAŞIMIN MALFORMASYONLARI

KAN GAZI TRANSPORT BOZUKLUKLARI

PLEVRA HASTALIKLARI

AKCİĞER VE TORAKS TRAVMALARI

HAVA KAÇAĞI

KAN GAZI DEĞERLENDİRMESİ

AĞIR ASTIM ATAĞI

KRİTİK HASTADA NÖROLOJİ VE NÖROMÜSKÜLER SİSTEM

BİLİNÇ DURUMU DEĞİŞKENLİĞİ

KOMA

METABOLİK HASTALIKLARIN NÖROLOJİK ÖZELLİKLERİ

HEPATİK ENSEFALOPATİ

SSS ENFEKSİYONLARININ NÖROLOJİK YÖNLERİ

SEREBRAL DOLAŞIMIN VASKÜLER HASTALIKLARI

VASKÜLİT

ANEVRİZMA, ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON

İNME

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ

SSS NEOPLAZİLERİ

KANSER KEMOTERAPİSİNİN SSS BULGULARI

TRANSPLANTASYONUN SSS KOMPLİKASYONLARI

KAFA VE SPİNAL KORD TRAVMASI

ARTMIŞ KAFA İÇİ BASINCI

HİDROSEFALİ

PSEUDOTÜMÖR SEREBRİ

SEREBRAL ÖDEM

HERNİASYON

KONVULZİYON

STATUS EPİLEPTİKUS

NÖROMUSKULER HASTALIKLARI

MOTOR NÖRON HASTALIKLARI

PERİFERİK NÖROPATİLER

NÖROMUSKULER BİLEŞKE HASTALIKLARI

GUİLLAİN BARRE

MİYOPATİLER

DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR

TOKSİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

KRİTİK HASTALIK NÖROPATİSİ

AKCİĞER NAKLİ

KRİTİK HASTADA ENFEKSİYON, BAĞIŞIKLIK VE ENFLAMASYON

ATEŞ

KAZANILMIŞ İMMÜN YETMEZLİK SENDROMU (AIDS)

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI

MENENJİT

ENSEFALİT

BEYİN APSESİ

FUNGAL ENFEKSİYONLAR

AKCİĞER PARANKİM ENFEKSİYONLARI

SEPSİS

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

TROMBOSİTOPENİ İLİŞKİLİ ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

SIRS

ENFEKSİYON İLİŞKİLİ SENDROMLAR

TOKSİK ŞOK SENDROMU

KAWASAKİ SENDROMU

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ

HEMORAJİK ŞOK ENSEFALOPATİSİ

SEKONDER HEMOFAGOSİTİK SENDROM

HASTANE ENFEKSİYONLARI

KRİTİK HASTADA RENAL SİSTEMLER

İMMÜN YETMEZLİK DURUMUNDA FIRSATÇI ENFEKSİYONLAR

İNVAZİV ALETLER İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLARI

KOLLAJEN VASKÜLER HASTALIKLAR

ANAFİLAKSİ

DEZENFEKSİYON, STERİLİZASYON

NOSOKOMİYAL SALGIN YÖNETİMİ

İZOLASYON ÖNLEMLERİ

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

SIVI-ELEKTROLİT DENGESİZLİĞİ

ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI

DEHİDRATASYON

HİPERVOLEMİ

HİPOVOLEMİ

KRİTİK HASTADA METABOLİZMA VE ENDOKRİNOLOJİK HASTALIKLAR

ASİT-BAZ BOZUKLUKLARI

BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK HASARI

RENAL DOLAŞIM BOZUKLUKLARI

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

TÜMÖR LİZİS SENDROMU

HİPERTANSİYON

BÖBREK NAKİL HASTASI TAKİBİ

TOKSİK MADDELERİN BÖBREK ÜZERİNE ETKİLERİ

RABDOMİYOLİZ

ADRENAL YETMEZLİK

EDİNSEL ADRENAL VE KONJENİTAL ADRENAL YETERSİZLİKLER

HİPERADRENALİZM (CUSHİNG, KORTİKOSTEROİD TOKSİSİTESİ, ANABOLİK STEROİD TOKSİSİTESİ)

FEOKROMOSİTOMA

TİROİD KRİZİ, HASTA ÖTROİD SENDROMU, HİPOTİROİDİ

DİABETİK KETOASİDOZ

HİPERİNSÜLİNİZM

HİPOGLİSEMİ

UYGUNSUZ ADH SENDROMU

SEREBRAL TUZ KAYBI SENDROMU

DİABETES İNSİPİDUS

PARATİROİD HORMON VE KALSİYUM METABOLİZMASI

DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIKLAR

KRİTİK HASTALARDA GLİKOZ METABOLİZMASI

KRİTİK HASTADA HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ

ANEMİ

İMMUN HEMOLİTİK ANEMİ

POLİSİTEMİ

TROMBOSİTOPENİ

TROMBOSİTOZ

HEMORAJİK HASTALIKLAR

KÖK HÜCRE - MEZANKİMAL HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÖTROPENİ

HİPERLÖKOSİTOZ

KOAGÜLOPATİLER

KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILAN HASTADA YOĞUN BAKIM SORUNLARI

TROMBOTİK BOZUKLUKLAR

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ NAKLİ

MASİF KAN TRANSFÜZYONU

HEMATOLOJİK - ONKOLOJİK ACİLLER

TÜMÖR LİZİS SENDROMU

YAYGIN DAMAR İÇİ PIHTILAŞMA

HEMOFAGOSİTİK SENDROM

TAMOF

MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMU

VENAKAVA SÜPERİYOR SENDROMU

SOLİD ORGAN NAKLİ

KRİTİK HASTADA GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME

GİS ÜLSERLERİ

GİS YANIKLARI

GİS PERFORASYON

GİS KANAMASI

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI

İLEUS

OBSTRÜKSİYON

PANKREATİT

İSHAL

KİSTİK FİBROZİS

MALABSORBSİYON SENDROMLARI

KRİTİK HASTA BESLENMESİ

ENTEREL BESLENME

PARENTERAL BESLENME

ÖZEL BESLENME DURUMLARI

HEPATOBİLİYER HASTALIKLAR

KARACİĞER YETMEZLİĞİ

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT

KARACİĞER NAKLİ

ABDOMİNAL BASINÇ ARTIŞI

İNTESTİNAL TRANSPLANTASYON

TOKSİK MADDELERİN KARACİĞER ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA KULLANILAN GENEL ANESTETİK, SEDATİF, ANALJEZİK VE NÖROMUSKULER BLOKAN İLAÇLARIN KULLANIMI

ENDİKASYON VE UYGULAMA YOLLARI

GELİŞEBİLECEK YAN ETKİLER

KRİTİK HASTADAKİ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

SEDASYON VE ANALJEZİ SKORLAMALARI

YOKSUNLUK BULGULARI

MALİGN HİPERTERMİ

NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM

TRAVMA, ÇEVRESEL HASAR VE YANIKTA KRİTİK HASTA

ELEKTRİK HASARI

İNHALASYON HASARI

HİPOTERMİ

SICAK ÇARPMASI

BOĞULMA

CRUSH SENDROMU

KAZALAR

RABDOMİYOLİZ

YOĞUN BAKIM GEREKTİREN TRAVMALAR

POST-OP YOĞUN BAKIM GEREKLİLİĞİ OLAN HASTA

KRİTİK HASTADA FARMAKOLOJİ BİLGİSİ

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

ZEHİRLENMELERDE KRİTİK HASTA

ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ

HAYVAN ISIRIĞI VE SOKMALAR

KİMYASAL, BİYOLOJİK VE NÜKLEER MADDELER

CO ZEHİRLENMESİ

DONÖR BAKIMI

BEYİN ÖLÜMÜ

DONÖR BAKIMI

TRANSPORT

HASTANE İÇİ TRANSPORT İLKELERİ

HASTANELER ARASI TRANSPORT İLKELERİ

HASTALIK SKORLAMA SİSTEMLERİ

İL DIŞI TRANSPORT

ETİK VE ORGANİZASYON

HASTA GÜVENLİĞİ

YAŞAMIN SONU

HASTA NAKLİ

ERİŞKİN HASTA

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA KRİTİK ERİŞKİN HASTA

 

 

 

YOĞUN BAKIM MÜFREDAT KONULARI

 

ANA KONULAR

ALT KONULAR

DOLAŞIM SİSTEMİ

DOLAŞIM YETMEZLİĞİ, ŞOK (ANAFLAKTİK, KARDİYOJENİK, HİPOVOLEMİK, SEPTİK)

AKUT GÖĞÜS AĞRISI

HİPOTANSİYON

HİPERTANSİF ACİLLER

PULMONER HİPERTANSİYON

AKUT KORONER SENDROMLAR

DEKOMPANSE KALP YETMEZLİĞİ

ARİTMİLER VE İLETİ BOZUKLUKLARI

KORPULMONALE

KALP TAMPONADI

ENFEKTİF ENDOKARDİT

PERİKARDİTLER

KARDİYOMİYOPATİLER

KALP KAPAK HASTALIKLARI

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI

SOLUNUM SİSTEMİ

TAKİPNE, DİSPNE

HİPOKSEMİ

AKCİĞER ÖDEMİ

PNÖMONİ

AKUT SOLUNUMSAL DİSTRES SENDROMU

PULMONER TROMBOEMBOLİ

NON-TROMBOTİK PULMONER EMBOLİLER

ÜST VE ALT HAVAYOLU OBSTRÜKSİYONLARI

HEMO-HİDRO-PNÖMOTORAKS

KRONİK  AKCİĞER HASTALIKLARI, AKUT ALEVLENMELER

AĞIR ASTIM ATAĞI

İNHALASYON HASARI

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

AKUT KONFÜZYON

DELİRİUM

KOMA

ANOKSİK BEYİN HASARI

İNTRAKRANİAL KANAMA

İNTRAKRANİAL ENFARKT

SUBARAKNOİD KANAMA

KONVÜLZYON, STATUS EPİLEPTİKUS

KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞI SENDROMLARI

AKUT NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR, SOLUNUM YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN

KRİTİK HASTALIK POLİNÖROPATİSİ

MOTOR NÖROPATİ VE MİYOPATİ

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM

KARIN AĞRISI, AKUT KARIN

DİYARE, KUSMA

SARILIK

ASİT

AKUT MUKOZAL LEZYONLAR

AKUT GASTROİNTESTİNAL KANAMA

İNTRAABDOMİNAL ENFEKSİYON

ABDOMİNAL BASINÇ ARTIŞI, ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU

MEZENTER İSKEMİSİ

KARACİĞER YETMEZLİĞİ, AKUT VE KRONİK

KOLESİSTİT, AKUT

PANKREATİT, AKUT

HEMATOLOJİK VE ONKOLOJİK BOZUKLUKLARI

ANEMİ

KOAGÜLASYON KOZUKLUKLARI

DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGÜLASYON

HEMOLİTİK SENDROMLAR

MASİF KAN TRANSFÜZYONU

BAĞIŞIKLIK BOZUKLUKLARI

LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARI

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU KOMPLİKASYONLARI

RENAL SİSTEM

OLİGÜRİ, ANÜRİ

POLİÜRİ

HEMATÜRİ

AKUT BÖBREK HASARI

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

KRONİK ÜSTÜ AKUT YETMEZLİK

RABDOMİYOLİZ

VASKÜLİTLE SEYREDEN HASTALIKLARIN BÖBREK KOMPLİKASYONLARI

NEFROTOKSİSİTE

METABOLİK VE ENDOKRİN BOZUKLUKLAR

SIVI -ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI

ASİT BAZ BOZUKLUKLARI

HİPO - HİPERTERMİ

HİPO-HİPERTİROİDİ

HİPOFİZ YETMEZLİĞİ

ADRENAL YETMEZLİK

DİABETES İNSİPİTUS

HİPO-HİPERGLİSEMİ

MALNUTRİSYON

PERİPARTUM KOMPLİKASYONLAR

KANAMA

KRİTİK GEBE HASTA

AMNİYON SIVI EMBOLİSİ

PREEKLEMPSİ-EKLEMPSİ

HELLP SENDROMU

EKTOPİK GEBELİK, KOMPLİKE

ZEHİRLENMELER

İLAÇ İNTOKSİKASYONLARI

KİMYASAL MADDE ZEHİRLENMELERİ

BESİN ZEHİRLENMELERİ

KARBONMONOKSİT

ALKOL, UYARICILAR/UYUŞTURUCULAR

RADYASYON YARALANMALASI

TRAVMA

TRAVMATİK BEYİN HASARI

TORAKO-ABDOMİNAL TRAVMA

KOMPLİKE MAKSİLLO-FASİYAL YARALANMALAR

MAJOR EKSTREMİTE YARALANMALARI

KOMPLİKE BOYUN YARALANMALARI

CRUSH SENDROMU

VERTEBRA YARALANMALARI

PELVİS YARALANMALARI

YANIKLAR, DONMALAR

ELEKTRİK YARALANMALARI

BOĞULMA

KİTLESEL YARALANMALAR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

ATEŞ

SEPSİS

HASTANE ENFEKSİYONLARI

KATETER İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI

YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI, NEKROTİZAN ENFEKSİYONLAR DAHİL

OSTEOMYELİT

TETANOZ

SOLUNUM YETMEZLİĞİ İLE GİDEN VİRAL ENFEKSİYONLAR

KANAMA İLE GİDEN ENFEKSİYONLAR

SALGIN YÖNETİMİ

DEZENFEKSİYON, STERİLİZASYON

İZOLASYON ÖNLEMLERİ                                                                                                

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

YÜKSEK RİSKLİ PERİOPERATİF DÖNEM

ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI

BÜYÜK CERRAHİLER

SOLİD ORGAN NAKLİ

AKUT AĞRI

ORGAN BAĞIŞI

BEYİN ÖLÜMÜ

DONÖR BAKIMI

ETİK VE ORGANİZASYON

HASTA GÜVENLİĞİ

YAŞAMIN SONU

HASTA NAKLİ

PEDİATRİK HASTA

ERİŞKİN YOĞUN BAKIMDA KRİTİK PEDİATRİK HASTA

 

 

Geri