YOĞUN BAKIM ICD - 10 KODU

YOĞUN BAKIM ICD - 10 KODU

MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN TÜM ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE!

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.5.4.H Yoğun Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 6. fıkrasında yer alan ”....... ATC kodu “B01AC, B01AD, R07AA” olan ilaçların parenteral formları ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu “J02AA, J02AC, J02AX” olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir. " hükmüne istinaden, immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda yoğun bakım tedavisinde yukarıda belirtilen ilaçların faturalandırılabilmesi için bu kişilerde olması gereken tanıların ICD-10 kodları Kurumumuzca tespit edilmiş ve MEDULA-hastane sisteminde gerekli kontrol parametresi uygulamaya alınmıştır.

Bu itibarla, yoğun bakımda tedavi görmekte olan kişiler için yazımız ekinde belirtilen tanıların olması halinde yukarıda ATC kodları belirtilen ilaçların kullanılması gerekmektedir.

MEDULA-hastane sistemini kullanmakta olan tüm sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ