Yoğun Bakım Denetimleri Başlıyor

Yoğun Bakım Denetimleri Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimi" hakkında duyuru yayımlandı;

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 23824201/660/2013.5363.35720 
Konu: Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimi 

 

İlgi : a) 31.05.2012 tarihli  ve B.10.0.SHG.0.64.00.00/663.02/9115 sayılı Makam Onayı.
b) 22.10.2013 tarihli ve 23824201/660/2013.5363.34998 sayılı Makam Onayı

İlgi (a) Makam Onayı gereği, oluşturulan komisyon ile sağlık tesislerinde bulunan yoğun bakımünitelerinin yeniden yapılandırılmasına ışık tutmak üzere yoğun bakım ünitelerinin alt yapı ve mortalite oranlarının değerlendirilmesi, hasta yatışlarının endikasyona uygun yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, yoğun bakım ünitelerinin yatak sayısı ve yatak dağılımının kullanım şartlarına göre uygunluğunun yenidendeğerlendirilmesi için kamu, üniversite ve özel tüm yataklı sağlık tesisleri bünyesinde bulunan yoğunbakım ünitelerini kapsayan tıbbi denetim 07-30/06/2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

İlgi (b) Makam Onayı gereği ile de Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinin daha etkin kullanılabilmesi, uygunsuz yatışların tespit ve takip edilebilmesi, uygunsuzluklara ilişkin gereğinin yapılabilmesi için il sağlık müdürlüklerince yılda en az bir defa olmak üzere il bünyesindeki sağlık tesislerinde görev yapan alanında uzman hekimlerin çapraz görevlendirilmeleri suretiyle yoğun bakım ünitelerinin denetiminin yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla denetimlerin ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

EKLER: 
1-Makam Onayı (1 sayfa)
2- Denetime yönelik açıklamalar (5 sayfa)
3- Yetki verilen personel listesi (2 sayfa)

DAĞITIM
Gereği:
81 İl Valiliğine(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

YBÜ Denetimine İlişkin Açıklamalar

Makam Onayı Yazısı