YENİ VERSİYON TITUBB UYGULAMALARI

 YENİ VERSİYON TITUBB UYGULAMALARI

 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası ( TITUBB ), Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler/cihazlar ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kayıt/ bildirim işlemlerinin yapıldığı web tabanlı olarak çalışan bir sistemdir.

 Sağlık Uygulama Tebliğinin 7.1(3) fıkrasında “… Kuruma fatura edilen tıbbi malzemelerden TITUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzeme bedelleri Kurumca ödenmez. … Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca ödenmesi için tek başına yeterli değildir.” Hükmü bulunmaktadır.

 Bilindiği üzere, TITUBB sistemi üzerinden girilmiş olan bilgiler, Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra MEDULA sistemine aktarılmaktaydı.

Bu sistemin daha hızlı işleyebilmesi, mevcut iş yükünün ve bürokrasinin azaltılarak daha etkin ve güvenilir bir yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla Kurumumuz web sayfasında 30.01.2012 tarihinde yayımlanmış olan duyuru metninde de ifade edildiği üzere, yeni versiyon TITUBB aracılığı ile firmalar tarafından yapılan ürün kayıtlarının MEDULA sistemine aktarımının online (Herhangi bir onay mekanizması olmaksızın) olarak yapılabilmesi için sürdürülen teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.

 Bu bağlamda;

 A- TITUBB sayfasında bulunan “ÜRÜN SGK FORMU” nda yer alan alanların (SUT Kodu / SUT İşlem Kodu eşlemesi-Fiyat bilgileri) eksiksiz olarak doldurularak kaydedilmesi halinde, Sağlık Bakanlığı TITUBB kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olan ürünlerin MEDULA sistemine aktarımı otomatik olarak yapılmış olacaktır.

 B- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz, yürüttükleri iş ve işlemlerde eski versiyon TITUBB sistemiyle birlikte yeni versiyon TITUBB sisteminin de kullanılabilecekleri konusunda bilgilendirilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.