YEŞİL KART SAHİPLERİNİN TIBBİ MALZEMELERİNİN FATURALANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

YEŞİL KART SAHİPLERİNİN TIBBİ MALZEMELERİNİN FATURALANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

 YEŞİL KART SAHİPLERİNİN TIBBİ MALZEMELERİNİN (PROTEZ, ORTEZ, TIBBİ SARF MALZEMELERİ VE GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER) FATURALANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU


Bilindiği üzere, şu an için yeşil kartlı hak sahipleri 01.01.2012 tarihi itibariyle Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmeti alacaklardır.

Bu kapsamda, 01.01.2012 tarihi itibariyle yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi için aşağıdaki açıklamalar önem arz etmektedir.

1- Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzemeler (SUT eki Ek-5/A-1, Ek-5/A-2 ve Ek-5/C listelerinde yer alan tıbbi malzemeler) için; hasta adına düzenlenecek fatura ve eki belgeler ile bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaatlarını takiben Şahıs Ödemeleri Provizyon Sistemi’ne kayıt edilecektir.

2- Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için; alınan sağlık hizmeti MEDULA-Optik sistemi üzerinden faturalandırılacaktır.

3- Kurumumuz ile protokollü üniversite hastaneleri ve sözleşmeli özel hastanelerce düzenlenecek tıbbi malzemelere ait reçete bedellerinin ödenebilmesi için; Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularından sevk edildiğini gösteren, hekim kaşeli Sevk Belgesi fotokopisinin fatura eki belgelere eklenmesi istenecektir.

Bilgi edinilmesini önemle rica ederim.

TIBBİ MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI

Geri