Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Hakkında Önemli Duyuru

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Hakkında Önemli Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

05/09/2014

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında 6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 29/5/2013 tarihinden itibaren;

Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıtyaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı tescil işlemleri yapılmaktadır.

29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullarına ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır. Bu şekilde genel sağlık sigortası tescilleri yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç  alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir. (1/7/2014-31/12/2014 tarihleri için bu tutar aylık 45,36 TL’dir)

Diğer taraftan, yürürlükteki Kanunlar çerçevesinde tescili yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona ermektedir.

Öğrenim görecekleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, genel sağlık sigortalısı olmak için Kurumumuza üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin ise, öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.

Bu nedenle yabancı uyruklu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin okullarına ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde Kurumumuza yazılı olarak talepte bulunmaları gerektiği hususu;

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

05/09/2014

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ABOUT UNIVERSAL HEALTH INSURANCE FOR FOREIGN NATIONAL STUDENTS

Pursuant to the amendment made on paragraph 7 of Article 60 of the Law No. 5510 in accordance with the Law No. 6486, all foreign national students studying in our country, as of 29/05/2013, shall be registered as universal health insurance holders provided that they submit a written application to Social Security Provincial Directorates/ Social Security Centers within three months following their enrollment at school.

In case the foreign national students who enrolled at school for the first time after 29/05/2013 submit a written application and student certificate indicating the first enrollment date to the Social Security Provincial Directorate/ Social Security Center in the place of their school within three months following the first enrollment date, they shall be covered in one-year universal health insurance as of the day following the submission date of written application. The foreign national students, who are registered as universal health insurance holders by this procedure, are required to pay universal health insurance premium calculated over thirty - day amount of one thirds of lower limit of daily earning subject to premium determined in accordance with Article 82 of the Law (This amount is 45.36 TL per month for 01/07/2014 – 31/12/2014).

On the other hand, the universal health insurance of foreign national students, who were registered under the current Laws, shall be terminated for the reasons determined in this Law.

In case the foreign national students do not submit a written application to our Institution for universal health insurance within three months following their enrollment at school, they cannot be registered under universal health insurance during their study.

Accordingly, the foreign national students who would like to have universal health insurance are required to submit a written application to our Institution within three months following their enrollment at school.

Respectfully announced to the public.