VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE - ZEYİLNAME DUYURUSU

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE - ZEYİLNAME DUYURUSU
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu/Üniversiteler Sağlık Hizmeti Protokolü’nde yapılan 
değişikliğe ilişkin hazırlanan ZEYİLNAME-2 duyuru ekinde yer almaktadır. 
Kurumumuz ile protokolü bulunan Vakıf Üniversitelerinin rektörlüklerince yayınlanma 
tarihini takip eden 15 (onbeş) iş günü içinde Zeyilname-2’nin 2 (iki) nüsha imzalanarak 
protokolün yürütümünden sorumlu Kurumumuz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine iletilmesi 
ve 15. (onbeşinci) iş gününün bitimini izleyen ilk iş gününden başlayacak 30 (otuz) gün 
içerisinde de tavan dahilinde belirledikleri ilave ücretleri Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. 
Önemle duyurulur.