USVS,SKRS ve İş Kuralları değişiklik duyurusu

USVS,SKRS ve İş Kuralları değişiklik duyurusu

27.08.2014 tarihi itibari ile aşağıda yer alan veri setleri için SKRS ve İş kuralları ile ilgili  değişiklikler yapılacaktır.

 

17.09.2014 tarihi itibari ile, hali hazırda kullanılan SKRS kodları pasife alınacaktır. 17.09.2014 tarihine kadar İlgili SKRS kodlarını kullanan veri setlerinin SağlıkNET’e gönderilmesi gerekmektedir.
 

SKRS Değişiklikleri

 

  •     Gebelik İzlem Veri Seti içerisinde kullanılan “Gebelikte Risk Faktörleri” veri elamanının SKRS kodlarında değişiklik yapılacaktır. SKRS Kodları ekte yer alan dokümana göre güncellenecektir.Aynı veri seti içinde kullanılan “Gebelikte Risk Durumu” veri elemanına bağlı olarak gönderilen (33) kodlu Risk yok değeri ve bağlı iş kurallarında değişiklik yapılmayacaktır.
  •     15-49 Kadın İzlem Seti içerisinde yer alan “Kadın Sağlığı Risk Faktörleri” veri elamanının SKRS kodlarında değişiklik yapılacaktır.  “5” kodlu “SEREBROVASKÜLER VE NÖROLOJIK HASTALIKLAR: ANEVRIZMA, FISTÜL, EPILEPSI VB.” içeriğinden “Epilepsi” çıkarılacaktır ve “Epilepsi” 24 kodu ile ayrı bir kod olarak eklenecektir.

 

 

 

Veri Seti & İş Kuralları Değişiklikleri
 
Aşı Erteleme / İptal Veri Seti
  •     Aşı Yapılmama Durumu

 

SKRS kodlarında yer alan 2 kodlu “İptal edildi” pasife alınacaktır. 3 kodlu “Yapılmadı” eklenecektir.

 

Aşı Yapılmama Durumu (Mevcut Durum) Aşı Yapılmama Durumu (Güncelleme Sonrası)
Ertelendi (1) : Aktif Ertelendi (1) : Aktif
İptal Edildi (2) :Aktif İptal Edildi (2) : Pasif
  Yapılmadı (3) : Aktif

 

  •     Aşı Yapılmama Nedeni

Suçiçeği aşısı için SKRS kodlarına 10 kodlu “Hastalığı Geçirmiş(Suçiçeği)” eklenecektir.

 

 

Aşı Yapılmama Nedeni (Mevcut Durum) Aşı Yapılmama Nedeni (Güncelleme Sonrası)
Düşük Doğum Ağırlığı (1) : Aktif Düşük Doğum Ağırlığı (1) : Aktif
Prematüre Doğum (2) : Pasif Prematüre Doğum (2) : Pasif
Hastanede Yatış (3) : Aktif Hastanede Yatış (3) : Aktif
Hastalık Nedeniyle Kontrendikasyon Varlığı (4) : Aktif Hastalık Nedeniyle Kontrendikasyon Varlığı (4) : Aktif
Aşı İçeriğine Karşı Alerji Varlığı (5) : Aktif Aşı İçeriğine Karşı Alerji Varlığı (5) : Aktif
Daha Önce Aşılanmış (6) : Aktif Daha Önce Aşılanmış (6) : Aktif
Okulda Bulunmama (7) : Aktif Okulda Bulunmama (7) : Aktif
Okula Sürekli Devamsızlık (8) : Aktif Okula Sürekli Devamsızlık (8) : Aktif
Red (9) : Aktif Red (9) : Aktif
  Hastalığı Geçirmiş (Suçiçeği) (10) : Aktif

 

  •     Aşı Yapılmama Nedeni; 1 “Ertelendi” olarak gönderilirse Aşı Yapılmama Durumu; 1, 3, 4, 5, 7 ve 8 kodları ile gönderilebilecektir. 6, 9 ve 10 kodları ile gönderilemeyecektir.
  •     Eğer gönderilen aşı Suçiçeği ise ve Aşı Yapılmama Durumu “Yapılmadı” olarak gönderiliyor ise; Aşı Yapılmama Nedeni veri elemanı “Hastalığı Geçirmiş (Suçiçeği)” (10) olarak gönderilebilecektir. Diğer aşılar için “Hastalığı Geçirmiş (Suçiçeği)” (10) SKRS kodu gönderilemeyecektir.

 

 

Evde Sağlık Hizmeti İzlem Veri Seti

 

 

Hasta Nakli veri elemanı tekrar durumu ile ilgili değişiklik yapılacaktır. Veri elamanı tekrar durumu kaldırılacak, tekrarsız hale getirilecektir.