USVS,SKRS ve İş Kuralları değişiklik duyurusu hakkında güncelleme

USVS,SKRS ve İş Kuralları değişiklik duyurusu hakkında güncelleme

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.08.2014 tarihli USVS,SKRS ve İş Kuralları değişiklik duyurusu hakkında güncelleme yayımlandı.

29.08.2014 tarihi itibari ile aşağıda yer alan veri setleri için SKRS ve İş kuralları ile ilgili değişiklikler yapılacaktır.

19.09.2014 tarihi itibari ile, hali hazırda kullanılan SKRS kodları pasife alınacaktır. 19.09.2014 tarihine kadar İlgili SKRS kodlarını kullanan veri setlerinin SağlıkNET’e gönderilmesi gerekmektedir.

SKRS Değişiklikleri
Gebelik İzlem Veri Seti içerisinde kullanılan “Gebelikte Risk Faktörleri” veri elamanının SKRS kodlarında değişiklik yapılacaktır. SKRS Kodları ekte yer alan dokümana göre güncellenecektir.Aynı veri seti içinde kullanılan “Gebelikte Risk Durumu” veri elemanına bağlı olarak gönderilen (33) kodlu Risk yok değeri ve bağlı iş kurallarında değişiklik yapılmayacaktır.
15-49 Kadın İzlem Seti içerisinde yer alan “Kadın Sağlığı Risk Faktörleri” veri elamanının SKRS kodlarında değişiklik yapılacaktır.  “5” kodlu “SEREBROVASKÜLER VE NÖROLOJIK HASTALIKLAR: ANEVRIZMA, FISTÜL, EPILEPSI VB.” içeriğinden “Epilepsi” çıkarılacaktır ve “Epilepsi” 24 kodu ile ayrı bir kod olarak eklenecektir.

Veri Seti & İş Kuralları Değişiklikleri

Aşı Erteleme / İptal Veri Seti
 
Aşı Yapılmama Durumu

SKRS kodlarında yer alan 2 kodlu “İptal edildi” pasife alınacaktır. 3 kodlu “Yapılmadı” eklenecektir.

Aşı Yapılmama Durumu (Mevcut Durum)

Aşı Yapılmama Durumu (Güncelleme Sonrası)

Ertelendi (1) : Aktif

Ertelendi (1) : Aktif

İptal Edildi (2) :Aktif

İptal Edildi (2) : Pasif

 

Yapılmadı (3) : Aktif
 

 

- Aşı Yapılmama Nedeni 

Suçiçeği aşısı için SKRS kodlarına 10 kodlu “Hastalığı Geçirmiş(Suçiçeği)” eklenecektir.

Aşı Yapılmama Nedeni (Mevcut Durum)

Aşı Yapılmama Nedeni (Güncelleme Sonrası)

Düşük Doğum Ağırlığı (1) : Aktif

Düşük Doğum Ağırlığı (1) : Aktif

Prematüre Doğum (2) : Pasif

Prematüre Doğum (2) : Pasif

Hastanede Yatış (3) : Aktif

Hastanede Yatış (3) : Aktif

Hastalık Nedeniyle Kontrendikasyon Varlığı (4) : Aktif

Hastalık Nedeniyle Kontrendikasyon Varlığı (4) : Aktif

Aşı İçeriğine Karşı Alerji Varlığı (5) : Aktif

Aşı İçeriğine Karşı Alerji Varlığı (5) : Aktif

Daha Önce Aşılanmış (6) : Aktif

Daha Önce Aşılanmış (6) : Aktif

Okulda Bulunmama (7) : Aktif

Okulda Bulunmama (7) : Aktif

Okula Sürekli Devamsızlık (8) : Aktif

Okula Sürekli Devamsızlık (8) : Aktif

Red (9) : Aktif

Red (9) : Aktif

 

Hastalığı Geçirmiş (Suçiçeği) (10) : Aktif

 

- Aşı Yapılmama Nedeni; 1 “Ertelendi” olarak gönderilirse Aşı Yapılmama Durumu; 1, 3, 4, 5, 7 ve 8 kodları ile gönderilebilecektir. 6, 9 ve 10 kodları ile gönderilemeyecektir.

- Eğer gönderilen aşı Suçiçeği ise ve Aşı Yapılmama Durumu “Yapılmadı” olarak gönderiliyor ise; Aşı Yapılmama Nedeni veri elemanı “Hastalığı Geçirmiş (Suçiçeği)” (10) olarak gönderilebilecektir. Diğer aşılar için “Hastalığı Geçirmiş (Suçiçeği)” (10) SKRS kodu gönderilemeyecektir.

Evde Sağlık Hizmeti İzlem Veri Seti

Hasta Nakli veri elemanı tekrar durumu ile ilgili değişiklik yapılacaktır. Veri elamanı tekrar durumu kaldırılacak, tekrarsız hale getirilecektir.

Gebelikte Risk Faktörleri dokümanı indirmek için tıklayınız