Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının dikkatine

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının dikkatine

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel SağlıkSigortası Genel Müdürlüğü tarafından Medula-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan Üçüncü Basamak Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

02/07/2014

DUYURU

MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMETSUNUCULARININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.2. Yatarak Tedavilerde Ödeme başlıklı bölümünün ikinci fıkrası “Üçüncü basamak sağlık kurumları; SUT eki EK-2/C Listesinde yanında (*) işareti bulunmayanişlemleri SUT eki EK-2/B Listesinden defaturalandırabilir. Ancak, SUT metninde SUT eki EK-2/CListesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler; (*) işareti olup olmadığına bakılmaksızın SUT eki EK-2/C Listesindeki işlemler esas alınarak faturalandırılır. Bu sağlık kurumları; yanında (*) işareti olmayanişlemleri SUT eki EK-2/B veya SUT eki EK-2/Clistelerinin hangisini esas alacaklarına ilişkintercihlerini Ocak ve Temmuz aylarında MEDULA sisteminde belirteceklerdir.” uyarınca, 2014 yılı ikinci yarısı için üçüncü basamak sağlık hizmetsunucularının MEDULA-hastane sistemi üzerinden faaliyet vermekte oldukları tüm branşlarda, branşbazında SUT eki Ek-2B veya Ek-2C listesi üzerinden faturalandırma yapabilmeleri için düzenleme yapılmıştır.

Bu itibarla,

- Faaliyet göstermekte oldukları branşlar için önceki dönemde fiyatlandırma yöntemi seçmiş olan sağlıkhizmet sunucularında;

a) Branşta ödeme yöntem değişikliği yapılmak isteniyor ise, değişiklik istenen her bir branş için “Tesistarihçe ” başlıklı bölümde “Geçerlilik tarihi” 01.08.2014 olarak girilerek istenen ödeme yöntemi (Ek-2Bveya Ek-2C) güncellenmelidir.

b) Branş ödeme yönteminde 01.08.2014 tarihi itibari ile değişiklik yapılmaması halinde, bir öncekidönemde belirlenmiş olan ödeme yönteminden faturalandırma  yapılmaya devam edecektir.

c) Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak yeni hizmet vermeye başlayacak olan veya üçüncü basamağa yükseltilen sağlık hizmet sunucuları için, bu seçimin yapılabilmesi için Genel Sağlık SigortasıGenel Müdürlüğü-Risk Yönetimi Daire Başkanlığına yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

- Bu kapsamda yeniden yapılacak olan tercihler ile ilgili faturalandırma kuralları 01.08.2014 tarihinden itibaren alınan ilk takipler kapsamında uygulamaya alınacaktır.

- Branş bazlı seçim işlemlerinin 31.07.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.

 

 

 
Geri