Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TITUBB) Hakkında Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TITUBB) Hakkında  Duyuru

 Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin 7.1(3) fıkrasında “… Kuruma fatura edilen tıbbi malzemelerden TİTUBB kayıt/bildirim işlemi  tamamlanmamış tıbbi malzeme bedelleri Kurumca ödenmez.  … Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olması o malzemenin 

Kurumca ödenmesi için tek başına yeterli değildir.” Hükmü bulunmaktadır. 14.01.2011 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TITUBB)  sisteminin yeni versiyonu faaliyete geçmiştir. Bu tarih itibarıyla veri girişleri yeni TITUBB sürümü üzerinden yapılmış ancak geçiş aşamasında yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçebilmek maksadıyla eski TITUBB sürümü de kapatılmamıştır.
Sağlık Bakanlığı ile Kurumumuz tarafından alınan ortak karar doğrultusunda 17.11.2011 tarihi itibarıyla eski TITUBB sürümünden MEDULA sistemine veri aktarımı durdurulmuştur.
Bu süreçte, yeni TITUBB’a uygun  olarak  yeniden düzenlenen MEDULA sisteminin test çalışmaları tamamlanmış ve Genel Müdürlüğümüz tarafından Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’ne  ve TITUBB yazılımlarından sorumlu firmaya  hitaben gönderilen yazımız ile yeni TITUBB sürümünden MEDULA sistemine veri  aktarımının yapılabilmesi için gerekli teknik düzenlemelerin tamamlanması  istenilmiştir.
Bu kapsamda yeni sürüm TITUBB’a firmalar tarafından yapılan ürün  kayıtlarının MEDULA sistemine aktarımının online olarak yapılabilmesi için; sürdürülen teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzeredir.( Bu çalışmanın en geç bir hafta içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.)
Sözü edilen çalışmanın tamamlanmasına müteakip, Kurumumuz ödeme kapsamında olan ve firmalar tarafından yeni  TITUBB’a kaydedilen  ürünlerin MEDULA sistemine aktarımı sağlanmış olacaktır. 
Bilgilerinizi rica ederim.