Tüm Sağlık Kurumlarının Çalışan Güvenliği Kapsamında Özdeğerlendirme Yapması Sağlanacak

Tüm Sağlık Kurumlarının Çalışan Güvenliği Kapsamında Özdeğerlendirme Yapması Sağlanacak

Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda çalışmasının sağlanması ve çalışan memnuniyetinin artırılması, Bakanlığımız politikaları ve stratejik hedefleri içinde en üst sırada yer alan unsurlardır. 

Bakanlığımızca, 06/08/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ekinde yer alan Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS); sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması amacı ile hazırlanarak yayımlanmış idi. SHKS, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliğinin sağlanması ile ilgili uygulamaları içeren çeşitli bölüm ve standartları içermekte olup, bu standartların kurumlar tarafından gerekli özen gösterilerek doğru bir şekilde uygulanması sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Ek-1’de yer alan kurumların; çalışan sağlığı ve güvenliği alanında yaptıkları uygulamalara ilişkin öz değerlendirme faaliyetini gerçekleştirmesi, bu çerçevede standartların karşılanma düzeyinin belirlenerek, varsa eksiklik ve sorunların tespit edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin en kısa zamanda yapılması gerekmektedir.

Öz değerlendirmenin; üst yönetimden bir kişinin katılımıyla, Çalışan Güvenliği Komitesi Başkanı, Kalite Yönetim Direktörü ve ilgili birim sorumlularından oluşan (en az dört kişilik) bir komisyon marifetiyle yapılması, Ek-2’de yer alan çalışan güvenliği ile ilgili SHKS’nın esas alınması, ayrıca öz değerlendirme sonuçlarının Kurumsal Kalite Sistemi (www.kks.saglik.gov.tr) “ÇG Öz Değerlendirme” ekranından girilerek en geç 25 Eylül 2014 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi ve değerlendirme sonucunda “HAYIR” olarak sonuçlanan standartların “AÇIKLAMA” kısmının ayrıntılı bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Resmi Yazı için tıklayınız

Ek-1: Çalışan Güvenliği Özdeğerlendirme Yapacak Kurum Listesi için tıklayınız

Ek-2: Çalışan Güvenliği ile ilgili SHKS

-  Çalışan Güvenliği ile ilgili SHKS Hastane için tıklayınız

-  Çalışan Güvenliği ile ilgili SHKS ADSM için tıklayınız

Geri