Transdermal Difüzyonel (Disk Hernisi için) Yama hakkında açıklama

Transdermal Difüzyonel (Disk Hernisi için) Yama hakkında açıklama

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

30 Nisan 2015

BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (21.04.2015 tarihli R.G.) ve ekinde “Transdermal Difüzyonel (Disk Hernisi için) Yama” adı ile yeni alan olarak (EK 3/A Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi) tanımlanmıştır.

Bununla ilgili olarak:

Kurumumuz, SUT eki ödeme listelerine aldığı ürünlerle ilgili bilimsel kriterleri ve Sağlık Bakanlığı görüşlerini dikkate alınmaktadır.

Tıbbi cihazların ülkemize girişleri, bulundurulmaları ve piyasaya arzı ile ilgili kriterler Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerince belirlenmekte olup, bu mevzuatlara uygun bulunmayan cihazlar geri ödeme listelerine alınmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı TİTUBB sistemine kayıtlı olan malzemeler, SUT eki listelerde yer alması halinde Kurumumuzca ödenmektedir. Bahse konu malzeme ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı 24 Aralık 2014’deki yazısı ile Transdermal Difüzyonel (Disk Hernisi için) Yama ürünün geri ödeme kapsamına alınmasını talep etmiştir.

Buna istinaden, 30 Mart 2015 tarihinde Kurumumuzda gerçekleştirilen Bilimsel Komisyon toplantısında adı geçen malzeme değerlendirilmiş olup, geri ödeme kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı ile fiyatı belirlenen yeni alan tanımı ve sözü geçen üründe bahsedilen tüm kriterler sağlanması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde 21 Mart 2015 itibariyle yer almıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI