TİG Bağıl değer listesi yayınlandı!

TİG Bağıl değer listesi yayınlandı!
Bakanlığımızca sürdürülen Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) çalışmaları kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneleri kapsayacak şekilde sürdürülmektedir. Söz konusu bu çalışmalarda ki klinik veriler, başta yatan hasta tanı ve işlemleri olmak üzere, günübirlik, Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBAG) ve İşlem Bazlı Ayaktan Gruplar (İBAG) verilerinin standartlara uygun şekilde toplanmasından, ayrıştırılmasından ve analizinden oluşmaktadır.
 
TİG sisteminin temeli olan yatan hasta verileri ile kanıta dayalı tıp kapsamında belirli algoritmik kurallara dayalı olarak her bir yatan hasta, 661 teşhis ilişkili ana gruptan en uygununa atanmaktadır. Bu gruplar oluşturulurken klinik kodlama ile birlikte maliyet analizi esasına dayanan bir bağıl değer ile de ifade edilmektedir. Söz konusu bu bağıl değerler bilindiği üzere her bir TİG kaleminin tüm TİG grubu içerisindeki göreceli maliyet ağırlıklarıdır.
 
Ülkemizde kullanılan TİG sistemi içerisindeki her bir TİG kalemi için yapılan maliyet analizi çalışması, Daire Başkanlığımız tarafından bilimsel kurallar çerçevesinde bilgisayar teknolojilerinden de yararlanılarak hesaplanmıştır. Halihazırda ülkemizde yapılan TİG çalışmalarında 81 pilot hastanede gerçekleştirilen maliyet analizi çalışmalarından sonra üretilen bağıl değerler dikkate alınmaktadır.

Söz konusu bu maliyet analiz çalışmasında seçilen pilot hastaneler;
• Coğrafi Bölge
• Hastane Tipi
• Yatak Sayısı
• TİG Sayıları (Yıllık)
• Oluşan TİG Çeşitlilik Sayısı (661 TİG frekansı)
• TİG Sayıları (MTS Sınıflamasına Göre)
- Destekleyici Kriterler
• HBYS firması ile çalışma süresi
• Daha önce maliyet çalışması yapmış olması,
kriterlerine göre seçilmiştir. Ayrıca, maliyet analizi çalışmasında toplanacak verilerin derlenmesi, analizi ve sisteme girilmesi ile ilgili personellere gerekli eğitimler verilmiş ve kurallara uygun, sağlıklı bir şekilde tüm finansal verilerin toplanması gerçekleştirilmiştir. Bağıl değerler hesaplanırken kullanılan finansal verilerin içerisinde hastanelerin Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçelerindeki tüm gider kalemleri göz önünde bulundurulmuştur.


Sonuç olarak; 661 TİG kalemi için ekte yer alan bağıl değer havuzu oluşturulmuş olup, ilgililer ile ve kamuoyu ile paylaşma kararı alınmıştır.