TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

 TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 01.08.2012 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince 01.06.2013 tarihine kadar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı’na yapılan başvurular, 2013 yılı Haziran ayı içerisinde toplanacak olan Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle söz konusu yönergeye göre yapılacak olan “A grubu” başvurular 01.06.2013 tarihi itibariyle sona erecektir.

Söz konusu yönergenin dokuzuncu maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “Başvurular, sekreterya tarafından şekil olarak ön inceleme yapıldıktan sonra uygunluk parafı yapılmış dosya, firma tarafından evrak servisine teslim edilir.” hükmüne uygun olarak yapılmayan başvurular ile bilgi ve belge yönünden eksikliği tespit edilen başvurular komisyon sekreteryasınca işleme alınmayacaktır.

Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun yapılacak olan ilk toplantısından sonra Kurum resmi internet sitesinde Komisyonun çalışma takvimi yayınlanacak olup, daha sonraki başvurular bu takvim kapsamında yapılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Geri