Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-12

Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-12

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-12 yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

 

19/06/2015

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-12

Kurumumuzca; “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-8” kapsamında duyuru ekinde belirlenen SUT eki liste ve kodlarına firmalardan ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. 23/02/2015 tarihine kadar firmalarca eşleştirme yapılıp sisteme yüklenen ürünler Kurumumuzda oluşturulan komisyonlarca değerlendirilmiş olup uygun olan ve uygun olmayan barkod eşleştirmeleri duyuru eki EK-1’de listelenmiştir. Her bir SUT koduna eşleştirilen barkodlar geri ödemeye esas olacak olup ve bu eşleştirmeler SUT kodu bazında MEDULA sistemine tanımlanacaktır. SUT kodlarına yapılan yanlış barkod eşleştirmeleri uygulamalarda sorunlara ve mağduriyetlerin yaşanmasına neden olabileceğinden söz konusu sorunların engellenmesi için firmalar tarafından, ekte yer alan listede kendi yaptıkları eşleştirmelerini kontrol etmeleri ve varsa tespit edecekleri yanlış eşleştirmeleri ve itirazlarını 26/06/2015 tarihine kadar Kurumumuza bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Firmaların yanlış eşleştirdikleri ürünlerin herhangi bir şekilde (Kurumumuz, Sağlık Bakanlığı, Sayıştay, teftiş, şikayet vb) tespit edilmesi halinde yanlış eşleştirmeler yersiz ödeme olarak değerlendirileceğinden vermiş oldukları taahhütte de belirtildiği gibi tüm mali ve hukuki sorumluluk firmalara ait olduğundan Kurum ve üçüncü kişilerin zararı ilgili firmalardan tahsil edilecektir. Buna ilişkin tespit çalışmaları Kurumumuzca son aşamaya
getirilmiştir.

Yanlış eşleştirme bildiriminde bulunmak isteyen firmalar dilekçe ile birlikte duyuru eki EK-2’de yer alan excel formatında hazırlayacakları listeyi (CD, DVD veya USB bellek) itiraza dayanak belgeleri ve duyuru eki EK-3’te yer alan taahhütnameyi Kurumumuza iletmeleri gerekmektedir. Asılsız başvuruların önlenmesi amacıyla; yanlış eşleştirme bildiriminde bulunacak firmaların dilekçelerinin taahhütnameyi imzalayan yetkili kişilerce imzalanması gerekmektedir.

Ayrıca bu tarihe kadar, EK-1 listede ürünleri yer alan firmalar tarafından duyuru eki EK-3’teki taahhütnamenin yetkili kişilerce imzalanarak imza sirküleriyle birlikte Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. (Daha önceki duyurular kapsamında Kurumumuza teslim edilen son taahhütnamede imzası olan yetkili kişilerde değişiklik söz konusu değilse imza sirkülerinin yeniden gönderilmesine gerek yoktur.)

Hastane satın almalarının mağduriyet yaşamamaları için bu duyuruya uygun hareket etmeleri hususunda gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.

EK-1 – Barkod eşleştirmeleri listesi
EK-2 – Yanlış eşleştirme listesi
EK-3 – Taahhütname

DUYURU EKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Geri