Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-11

Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-11

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-11 yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

 

23/03/2015

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-11

Kurumumuzca 30/01/2015 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-8” kapsamında bildirilen SUT kodlarına firmalarca eşleştirilmiş olan ürünlerin herbirinin kataloğunu, ürün görselini, kullanma kılavuzunutibbimalz.eslestirme@sgk.gov.tr adresine veya dosya boyutlarının e-posta gönderme boyutunu aşması halinde CD, DVD veya USB bellek olarak 17/03/2015 mesai saati bitimine kadar Kurumumuza gönderilmesi gerektiği e-posta ile ilgili firmalara bildirilmiştir.

Ancak yapılan incelemelerde bazı firmaların katalog, görsel ve kullanma kılavuzu bilgilerini göndermediği tespit edilmiştir. Bu nedenle istenilen belgeleri göndermemiş olan firmaların 30.01.2015 tarihli duyuruya istinaden https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden eşlemiş oldukları ürünlerin her birinin kataloğunu, ürün görselini, kullanma kılavuzunu tibbimalz.eslestirme@sgk.gov.tr adresine veya dosya boyutlarının e-posta gönderme boyutunu aşması halinde CD, DVD veya USB bellek olarak 27/03/2015 mesai saati bitimine kadar Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içinde istenilen belgelerin Kurumumuza verilmemesi ya da eksik verilmesi halinde ürünler MEDULA sisteminde kesinlikle tanımlanmayacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Katalogların-görsellerin-kullanma kılavuzlarının elektronik dosya adlarının aşağıdaki gibi düzenlenmesi gerekmektedir.

SUTkodu_Firmatanımlayıcıno_BarkodNo_Kilavuz şeklinde gönderilmelidir. (Kılavuz yerine görsel için (Gorsel), katalog için (Katalog) sözcükleri eklenmelidir.) Lütfen Türkçe karakter kullanmayınız, dosya adında boşluk olmamalı, “_“ (alt tire) kullanılmalıdır.

Örneğin;

OR8800_2667769037132_8698609192858_Kilavuz

OR8800_2667769037132_8698609192858_Gorsel

OR8800_2667769037132_8698609192858_Katalog

Gönderilen ekler pdf ya da jpeg formatında olmalıdır. Dosyaların çok olması durumunda zipleyerek rar dosyası şeklinde gönderilebilir.