Tek Hekim veya Sağlık Kurulu Tarafından Verilecek İstirahat Raporlarının Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi Hakkında Genelge

Tek Hekim veya Sağlık Kurulu Tarafından Verilecek İstirahat Raporlarının Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi Hakkında Genelge

 T.C.

SOSYAL  GÜVENLİK   KURUMU  BAŞKANLIĞI 
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X-1093-37-283 / 427
Konu : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 
Yapılan Değişiklik Hk.

 

GENELGE
2012/16

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 7 nci fıkrası; 17/04/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile “Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik 17/04/2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahat raporlarının elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, istirahat raporlarının elektronik ortamda Kuruma gönderilmesine yönelik hazırlanan ve henüz test aşamasında olan bilgisayar programının işletime açılacağı tarihe kadar, istirahat raporlarının gönderilmesi ve çalışılmadığına dair bildirim girişine ilişkin işlemler, 13/06/2011 tarihli ve 2011/50 sayılı Genelgenin “7.Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Ortak Konular” başlıklı bölümde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatih Acar

 

 GENELGENİN ASLI İÇİN TIKLAYINIZ

Geri