TAM GÜNDE "Dünle bugün arasında bir değişiklik yok"

TAM GÜNDE "Dünle bugün arasında bir değişiklik yok"

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, tam gün konusunda "Dünle bugün arasında bir değişiklik yok" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, Anayasa Mahkemesi'nin tam gün ile ilgili kararı konusunda açıklamalarda bulundu.

Mahkemenin kararı esastan değil usulden görüştüğünü belirten Şencan, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar 650 Sayılı Adalet Bakanlığı'nın Teşkilatı ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname'nin içinde olan memurların başka ticari bir iş yapamayacağı, ofis açamayacağı ile ilgili maddenin şekil yönünden iptali ile ilgiliydi. Ulaştığımız bilgi çerçevesinde söylüyorum, Anayasa Mahkemesi kararında, içeriği ile ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Usulü ile ilgili bir itiraz var. Resmi Gazete'de yayınlandıktan itibaren 6 aylık bir süre içinde bunun düzeltilmesini istedi." diye konuştu.

Mahkeme kararının ardından hekimlerin artık muayenehane de açıp açamayacağının sorulması üzerine Şencan, şunları dile getirdi: "Muayenahane ile ilgili kısımlar daha önce 1219 Sayılı Yasa'nın içinde de düzenlenmişti. Bu 1219'un Anayasa Mahkemesi'nin bazı kısımları ile ilgili iptalinde Danıştay ve yerel idare mahkemelerinin farklı farklı yorumları oldu. Danıştay'ın aynı dairesinden, iki farklı yorum çıkan kararlar bile vardı. Dolayısı ile KHK'ya bunları netleştirme adına konulmuş bir madde idi. Anayasa Mahkemesi bunun usulü uymadığını söyledi. Yürütmeyi durdurma ile ilgili bir şey yok. Altı ay içinde de bir düzenleme yapılması istendi. Dünle bugün arasında fiili durumda değişen bir şey yok. Dünden bugüne ya da bugünden yarına uygulamada herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin verdiği süreyi dikkate alıp, bu süre içinde yeni bir düzenleme için siyasi iradenin kararını netleştirmesini bekleyeceğiz. Fiili durumla ilgili yorum yaptığımızda 6 aya kadar zaten herhangi bir şey yok. İkincisi muayenehane ile ilgili durum sadece bu karar değildi. Bundan başka kanuni düzenlemeler de var. O kanuni düzenlemelerin hepsi olduğu yerde duruyor. Dolayısı ile bugün muayenehaneler serbest ya da bir hafta içinde serbest diye bir şey söz konusu değil."

Şencan, vatandaşlara, "Dünle bugün arasında bir değişiklik yok." diyerek seslendi.