Tam Gün Yasası'na yeni düzenleme

 Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Tam Gün Yasası'nda öğretim üyelerinin esnek çalışmasına yönelik düzenlemeyle akşam mesai sonrası, hatta hafta sonları muayene ve ameliyat imkanı getirileceğini, performans ücretinin de bunların tümü esas alınarak hesaplanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Tam Gün Yasası'nda yapılacak düzenlemelerin ayrıntılarını anlattı. Müezzinoğlu, bir süredir üniversite yetkilileriyle yasada yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını, bu doğrultuda ilgili bakanlıklarla da çalışma yürüttüklerini bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'nın Ak Parti grup toplantısında yapılması düşünülen düzenlemenin bir bölümüyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Müezzinoğlu, zaman darlığı nedeniyle düzenlemenin tamamıyla ilgili bilgi veremediğini belirtti.


Kısa sürede yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bilgi veren Müezzinoğlu, düzenlemenin en önemli bölümünün tıp fakültelerindeki öğretim üyelerine yönelik olacağını açıkladı.

 

"TAM GÜN ÇALIŞMAYA DEVAM"


Üniversite hocalarının tam gün çalışmasıyla ilgili düzenlemede bir değişiklik olamayacağını vurgulayan Müezzinoğlu, şunları söyledi:
“Hocalarımız, bugün nasıl tam gün çalışıyorsa bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde çalışmalarına devam edecekler. Buradaki gerek döner sermaye gerek çalışma dinamiklerinin güçlü bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Burada farklı olabilecek tek bir şey var: Mesai sonrası süreçte yani akşam saat 16-17'den sonra mesaisi bittikten sonraki sürecini üniversitede geçirecek hocalarımızın günlük mesailerinde yaptıkları performansın akşam mesailerine de yansımasını düşünüyoruz. Yani bir aylık performansında hocalarımızın muayene sayısı veya müdahale sayısı veya ameliyat sayılarıyla paralel olarak mesai sonrasında da benzer bir performans hakları doğacak. Dolayısıyla günlük performans dinamikleriyle mesai sonrası dinamiklerinin de birlikte gelişmesini arzu ediyoruz. Normal mesaiden sonra hocalarımıza muayene isteyen hastalarımız, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) baz alınarak, bu tebliğin bir misli gibi katılım payı ödeyecek. Bu katılım payını da hocalarımız ve üniversiteler arasında paylaşacak.”

Bakan Müezzinoğlu, öğretim üyelerinin alacakları performans ücretinin mesai öncesi ve sonrası muayene veya işlemler de esas alınarak hesaplanacağını kaydetti.

 

"İSTERLERSE HAFTA SONU DA OLUR"


Öğretim üyelerinin isterse sadece gün içinde mesai sonrası değil aynı zamanda hafta sonları da kurumlarında çalışabileceklerini belirten Müezzinoğlu, “Yani hafta sonu da çalışabilecekler mi” sorusu üzerine “İstiyorlarsa tamamen serbest. Burada tercihleri ve kararları üniversitelerinin yönetim kurulları ve hocalarımız verecek” yanıtını verdi.

Üniversitedeki hocaların kurumlarına tam gün katkı vermelerinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Müezzinoğlu, “İlave çalışma arzu ediyorlarsa üniversiteler hocalarımıza bu zemini hazırlayacak ve üniversitelerimiz hocalarımızla birlikte kendi dinamiklerini daha güçlü hale getirebilecek. Biz bunun yasal düzenlemesini yapacağız” diye konuştu.
 

KURUM DIŞINDA ÇALIŞMA OLANAĞIÜniversite hocalarına ayrıca kendi kurumları dışında çalışma olanağı da getirileceğini açıklayan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:
“Üniversitelerimiz kadrosunun yüzde 3-5'i arasındaki bir oranda öğretim üyesine kurum dışında çalışma olanağı sağlayacak. Bunu daha sonra netleştireceğiz. Bir başka şehirde ya da ülkede de bu yapılabilecek. Ülke içinde bu söz konusu olabilecek. Bu bir sözleşme çerçevesinde üniversite yönetim kurullarının yetkisinde olabilecek. Üniversitelerimizin yetkili kurulları ayrıca kendisinde olmayıp dışarıda ihtiyacı olan kurum dışındaki hocalarla ister özelde ister başka yerde olsun yine kadrosunun yüzde 3-5'i oranında sözleşme yapabilecek. Bununla üniversitelerimizin dinamiklerini geliştirmesi ve marka değerinin daha ileri bir noktaya taşınmasını amaçlıyoruz. Hocalarımızın kurumlarıyla gelişmesini, kazanacaklarsa kurumlarıyla birlikte kazanmasını ve bu kazancın ülkemizin sağlık dinamiklerine katkı sağlamasını amaçlıyoruz.”


“Öğretim üyelerinin çalışabileceği başka kurumdan kastınız nedir” sorusu üzerine Müezzinoğlu, bir üniversitedeki öğretim üyesinin başka bir üniversitede görev yapabileceğini veya özel bir hastanedeki profesör veya doçentin tıp fakültesinde sözleşmeyle hizmet verebileceğini belirtti.


Ülkede yetişmiş uzmanlardan azami ölçüde belirli kurallar çerçevesinde istifade etmeyi amaçladıklarını ifade eden Müezzinoğlu, bunu sistemin takibine de özen göstererek uygulamayı planladıklarını vurguladı. Müezzinoğlu, “Belirli kalıplardan ziyade esnek uygulamalarla bütün hekimlerimizden özellikle hocalarımızdan azami istifade etmemiz gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede ciddi bir hekim açığı olduğuna işaret eden Müezzinoğlu, “Dolayısıyla 'şurada yapabilirsin, burada yapamazsından' ziyade 'şu kurallar çerçevesinde çalışabilirsin' diyerek alternatifleri de çoğaltarak hekimlerimizden azami istifade etmek istiyoruz” dedi.


Tıp fakültelerinin eğitim dinamiklerini güçlendirme arzusunu da dile getiren Müezzinoğlu, öğretim üyelerinin bir taraftan sağlık hizmeti verirken diğer taraftan eğitim de vermesini amaçladıklarına dikkati çekti.

 

ÖZEL HASTANE İLE ANLAŞMA İMZALANACAK

 

Bir soru üzerine, üniversite yönetim kurullarına belirli bir oranı aşmamak kaydıyla öğretim üyelerinin dışardaki kurumda da hizmet vermesinin önünü açmak için yetki vereceklerini yineleyen Müezzinoğlu, bu kurumun bir özel hastane olması halinde üniversite ile söz konusu özel hastane yönetimi arasında sözleşme imzalanacağını kaydetti. Elde edilecek gelirin ise kurumla hoca arasında paylaştırılacağını bildiren Müezzinoğlu, bu konuda bir sorun çıkmasını beklemediklerini ifade etti.


sağlık bakanlığı hastanelerindeki doçent ve profesörlere yönelik, gelirlerinin arttırılması için düzenlemeye gideceklerini açıklayan Müezzinoğlu, Bakanlığın eğitim ve araştırma hastanelerindeki öğretim görevlilerinin mesai sonrası özel muayene yapmalarının söz konusu olamayacağını vurguladı. Müezzinoğlu ancak eğitim ve araştırma hastanelerindeki doçent ve profesörlerin ek ödeme oranlarının 800 240'tan 800 400'e çıkarılacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, böylece bu hastanedeki hocaların ekonomik gelirlerinin daha da artacağını dile getirdi.

Müezzinoğlu, bir soru üzerine üniversitelerdeki öğretim üyeleri için mesai sonrasında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) uyarınca 55 liralık muayene ücreti ödenmesinin söz konusu olabileceğini belirterek, bu ilave ücretin aynı zamanda ameliyat ve diğer işlemler içinde ödeneceğini söyledi. Müezzinoğlu, bazı ameliyatlar hariç SUT'ta öngörülen ücret kadar da hastanın ödeme yapmasının düşünüldüğünü ifade ederek, “Mesela SUT'ta öğretim üyesinin bir ameliyatı için devlet 500 lira ödüyorsa hasta da 500 lira ödeyecek. Bu ücreti de üniversite ve hoca yarı yarıya paylaşacak” ifadesini kullandı.

Bakan Müezzinoğlu, bazı özellik taşıyan ameliyatların üniversitelerde yapılması halinde daha fazla ödeme yapılması için SUT'ta düzenlemeye gidileceğini sözlerine ekledi.