T. C. EMEKLİ SANDIĞI BORÇ PARA VERME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

T. C. EMEKLİ SANDIĞI BORÇ PARA VERME YÖNETMELİĞİNİN  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 8/10/1991 tarihli ve 21015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T. C. Emekli Sandığı Borç Para Verme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.