Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile ilgili önemli duyuru

Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile ilgili önemli duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nce Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile ilgili önemli duyuru yayımlandı;

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU


02/09/2013


TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 01.08.2012 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince oluşturulan Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonu ile Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu asil ve yedek üyelerinin bulunduğu liste ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek: 1- Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonu ile Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu üyelerinin listesi

DUYURUNUN EKİ İÇİN TIKLAYINIZ