Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-7

Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-7

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-7 yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


06.01.2015

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-7

Kurumumuzca; 30/12/2014 tarihinde “TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-6” başlıklı duyuru ile Firmalardan ürünlerini, “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti alan grubu (Ek 3F- 1)” listesinde yer alan ve duyuru eki EK-1’deki SUT kodlarına eşleştirmeleri istenilmiştir. Duyuru eki EK-1 Listesinde sehven SUT kodlarının tıbbi malzeme alan tanımlarının “KAPLAMA” sütunu yer almamıştır. Her ne kadar yürürlükteki SUT EK-3/F-1 listesinde “KAPLAMA” sütunu yer almakta ise de yanlış anlaşılmanın önlenmesi amacıyla söz konusu duyuru eki EK-1 listesi güncellenerek ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK-1 – SUT kodu listesi

Duyurunun eki için tıklayınız

Geri