Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi ile İlgili Önemli Duyuru-4

Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi ile İlgili Önemli Duyuru-4

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi ile İlgili Önemli Duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

18/08/2014

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-4

Kurumumuzca 05/02/2014 tarihinde yapılan duyuru ile firmaların; SUT eki ve taslak tıbbi malzeme listelerindeki tıbbi malzeme SUT kodlarına ürünlerin eşleştirilmesi istenilmiştir.

Duyuruda yer alan taslak listeler 25/07/2014 tarihi ve 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekinde yer alarak SUT eki liste haline gelmişlerdir. Bu listelerden;

- “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-2)”,

- “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-3)”,

- “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-4)”,

- “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/T)”

listelerinde; 05/02/2014 tarihinde yayımlanan duyuru ekinde yer alan listelere göre gereksinimler doğrultusunda bazı tıbbi malzeme alan tanımları eklenmiş, çıkarılmış ve alan tanımlarında değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu listelerde ürünü olan Tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların verdikleri taahhütname nedeniyle mağdur olmamaları için ürünlerini bu duyurumuz eki EK-1’de yer alan listelerdeki tıbbi malzeme alan tanımı ve SUT kodlarını esas alarak yeniden eşleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca; 14/03/2014 tarihine kadar internet ortamında yapılan eşleştirmelerde bir çok firma tarafından yanlış tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirme yapıldığı (ölçü, şekil, materyal gibi unsurları dikkate almadan eşleştirdikleri), fiyat tekliflerinin gerçekten uzak olduğu tespit edilmiştir. Verilmiş olan taahhütler nedeniyle daha sonra mağdur olmamaları için ürünlerini ilgili SUT koduna eşleştirmeleri sırasında azami özeni göstermeleri ve fiyat tekliflerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda; firmalar ürünlerini duyuru eki EK-3’deki “Barkod Bildirim Listesi” formunu doldurarak daha önce almış oldukları şifreleriyle 27/08/2014 çarşamba günü mesai bitimine kadar https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Ürün yüklemelerinde aşağıdaki bilgilendirmeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- Firmalar; duyuru ekindeki EK-3/F-2, EK-3/F-3, EK-3/F-4 listelerine; 05/02/2014 tarihinde yapılan duyuru kapsamında bu 3 (Üç) listeye eşleştirdikleri ürünleri ile sınırlı olmak kaydıyla ürünlerini eşleştirebilirler. Ancak EK-3/F-2, EK-3/F-3, EK-3/F-4 listeleri arasında SUT kodu değişimi yapılabilir. (Örneğin; daha önce EK-3/F- 2 listesine eşleştirilmiş bir ürün bu eşleştirmede EK-3/F-4 listesindeki SUT koduna eşleştirilebilir.) EK-3/T listesine ise, 05/02/2014 tarihinde yapılan duyuru kapsamında EK-3/T listesine eşleştirdikleri ürünleri ile sınırlı olmak kaydıyla ürünlerini eşleştirebilirler. Söz konusu listelere ait barkodlar duyuru eki EK-2’de belirtilmiştir.

2- Barkod eşleştirmelerinde bu duyurumuz eki EK-1’deki listelerde yer alan SUT kodları ve tıbbi malzeme alan tanımları dikkate alınarak eşleştirme yapılacaktır.

3- 05/02/2014 tarihinde yapılan duyuru kapsamında yeni SUT kodu açılması için 20/02/2014 tarihine kadar Kurumumuza başvuran firmaların başvurularının kabul edildiği kendilerine bildirilen ürünleri; uygun görülen tıbbi malzeme SUT kodlarına Kurumumuzca eklenecektir.

4- Firmalar, daha önce eşleştirdikleri ürünlerinin EK-1’de yer alan branş listelerindeki SUT kodlarına uygun olmadığını tespit etmişlerse bu ürünleri için eşleştirme yapmamaları gerekmektedir. (Örneğin kranial listesine eşleştirmeleri gerektiği halde travma listelerine eşleştirdikleri ürünlerini ya da uygun SUT kodu olmadığı için yakın SUT kodlarına eşleştirdikleri ürünlerini bu eşleştirmede uygun SUT kodu yoksa eşleştirmemelidirler.)

5- Firmaların 05/02/2014 tarihinde yapılan duyuru kapsamında herhangi bir nedenle eşleştirme yapamadıkları ürünler için yürürlükteki mevzuat doğrultusunda Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. 14/03/2014 tarihinden sonra Kurumumuza Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu gereği C ve D grubu başvuru yapmış olan firmaların başvuruları değerlendirilecek olup bu kapsamda başvuruda bulunan firmaların başvurdukları ürünleri için başka bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

6- 27/08/2014 tarihine kadar ürünlerini uygun bir şekilde yüklemeyen firmaların ürünleri, Kurumumuzca yayımlanacak olan barkodlu listelerde yer alamayacaktır.

Firmaların 05/02/2014 tarihindeki duyuru kapsamında vermiş oldukları TAHHÜTNAME geçerli olup, yanlış eşleştirme yapılması halinde taahhütname gereği işlem yapılacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK-1 – Branş Listeleri (4 Liste)
EK-2 – Barkod Listesi (2 Liste)
EK-3 – Barkod Bildirim Listesi

Duyurunun eki için tıklayınız