Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sektör duyurusu

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sektör duyurusu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sektör duyurusu' yayımlandı.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu MaliSorumluluk Sigortası yaptırmakla mükellef olan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar mesleki faaliyetlerini kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ve kendi muayenehanelerinde ayrı ayrı veya bir arada yürütebilmektedirler.

Diğer taraftan, mesleğini serbest icra eden sigortalıların teşhis ve tedavi sürecinde sağlık hizmet sunucularınınimkanlarından yararlandıkları fer’i işlemleri ayrı iş ilişkisi olarak değerlendirilmemekte olup, mevcut tıbbi kötüuygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi kapsamındadır.