SUT Eki Ek-3 Tıbbi Malzeme Listeleri hakkında duyuru

SUT Eki Ek-3 Tıbbi Malzeme Listeleri hakkında duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


30.09.2014


DUYURU


SUT EKİ EK-3 TIBBİ MALZEME LİSTELERİ

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilerek genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yatarak tedavilerinde kullanılan ve Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin satın alma süreçleri ve stoklu mal alımlarında doğru planlamaların yapılabilmesi ve Kurumumuza yapılacak faturalandırma işlemlerinde gerekli tedbirlerin alınabilmesini teminen aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin SUT kodları, tıbbi malzeme alan tanımları ve fiyatları aşağıdaki SUT eki listelerde yer almaktadır.

a) Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1),

b) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1),

c) Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/G),

ç) Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H),

d) Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I),

e) Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J),

f) Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/K),

g) Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L),

ğ) Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M),

h) Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1),

ı) Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2),

i) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O),

j) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P),

k) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-2),

l) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-3),

m) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-4),

n) Xenogreftler Ürün Grubu (EK-3/N-2),

o) Sentetik Greftler Ürün Grubu (EK-3/N-3),

ö) Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/R), (EK-3/S),

p) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/S),

r) Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/T)

SUT eki EK-3/A “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler” listesinin kapsamının genişletilmesi çalışmaları tamamlanmış olup, ilk Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nde tıbbi malzeme alan tanımları ve SUT kodları fiyatları ile yayımlanacaktır. Genel cerrahi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ve ağız, yüz ve çene cerrahisi branşlarına ait tıbbi malzemeler de cerrahi birçok uzmanlık dalı/yan dalı tarafından ortak kullanılan tıbbi malzemeler olmaları nedeniyle çalışmaları tamamlanan EK-3/A “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler” listesinde değerlendirilmiştir. Böylelikle Sağlık Uygulama Tebliği ekinde başka bir branş listesi oluşturulmasına ihtiyaç kalmamış ve tüm listelerin fiyatlandırma çalışmaları tamamlanmıştır. SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzeme alan tanımlarına yönelik Kurumca bedeli karşılanacak küresel ürün numaralarının (barkod) da yer aldığı listelerin oluşturulması çalışmaları ise hızla yürütülmektedir.

SUT eki EK-3/A “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler” listesinin yürürlüğü 01/10/2014 tarihi olarak planlanmış olup, tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzeme listesinin olmadığı ve tüm listelerin fiyatlandırma çalışmalarının da tamamlandığı göz önünde bulundurulduğunda Kurumumuza “serbest kodsuz malzeme” niteliğinde ve/veya SUT ve eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzeme faturalandırılması 01/10/2014 tarihi itibariyle mümkün olmayacaktır.