SUT düzenlemeleri hakkında SGK açıklaması

SUT düzenlemeleri hakkında SGK açıklaması

Bugünkü Resmi Gazetede (24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı) yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Tebliğ ile düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler aşağıda belirtildiği gibidir.

Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği ile Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler, Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler, Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler ile Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listelerine on dört (14) adet yeni SUT alan tanımı eklenmiş ve fiyatlandırılmıştır.

Ayrıca SUT eki yatarak tedavilerde ödenen malzeme listelerinde yer alan ve erişiminde güçlük yaşanan onüç (13) adet tıbbi malzemenin fiyatları yükseltilmiş olup, yirmiüç (23) adet tıbbi malzemenin fiyatı güncelleştirilmiştir. Bu sayede sağlık hizmeti sunucularının ve dolayısıyla hastaların daha fazla sayıda tıbbi malzemeye kolay ve sürdürülebilir şekilde erişimi sağlanmıştır.

Söz konusu değişiklik tebliği ile yeni eklenen tıbbi malzeme gruplarından biri Kemoterapotik ilaç hazırlama ve uygulama setleridir. Böylece; kemoterapi solüsyonlarının enfekte olmasını engelleyen, hastalara en az hata payı ile doğru dozda kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasına imkan veren, kemoterapinin kolay ve güvenilir şekilde hastaya uygulanmasını sağlayan, bununla birlikte uzun süre maruz kalınması halinde hücrelerde ölümcül etkiler yaratan kemoterapotik maddelerin çalışanlara bulaşmasını engelleyen sistemler geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Ayrıca, kanser ameliyatı ya da travma gibi nedenlerle yüz bölgesinde büyük organ ve doku kayıpları olan hastalara, yüz protezinin takılabilmesini sağlayan implant sistemleri geri ödeme kapsamına alınmıştır. Bu sayede kendi dokuları ile tedavi edilemeyen hastalara tedavi imkânı getirilmiştir. Tümör nedeni ile kürek kemiği ve çevre dokuları alınmış kanser hastaları için ise, kişiye özel ve ısmarlama olarak üretilen kürek kemiği protezleri geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Ayaktan tedavi kapsamında yer alan tıbbi malzeme listelerinde yer alan üç (3) adet tıbbi malzemenin fiyatı belirlenmiştir. Ayrıca, ayakta tedavi kapsamında temin edilen tıbbi malzemelerden gazilerimiz için kullanılan malzemelerin temin edilme kriterleri 5510 sayılı Yasaya uygun şekilde SUT metnine eklenmiş ve söz konusu tıbbi malzemelerin garanti süresi sonunda kullanılamaz olduğunun sağlık raporu ile belgelendirilmesi halinde, yenilenme süreleri dikkate alınmadan Kurumca karşılanması sağlanmıştır. Bu sayede gazilerimizin tıbbi malzeme temin etme kriterleri kolaylaştırılmıştır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında; 16 yaşından büyük Serebral Palsi (Beyin Felci) hastaları yılda 30 seans fizik tedavi hizmeti alabiliyordu. Yapılan düzenleme ile birlikte yılda 60 seans daha tedavi alabilmelerinin önü açılarak toplamda 90 seans tedavi alabilme imkanı sağlanmıştır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında; özellikle felçli hastalarda 60 seans sonrası tedavilerinde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularından rapor alma şartı bulunmakta iken yapılan düzenleme ile birlikte ikinci basamak Sağlık Bakanlığı hastanelerinden de rapor alabilme ve tedavilerine devam etme imkanı getirilmiştir.

Laparoskopik ameliyatlar ve epidural anestezi ile doğum İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesinden çıkarıldı ve böylece vatandaşların daha az ücret ödeyerek bu sağlık hizmetlerine ulaşabilmelerinin önü açılmıştır.

İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesinde yer alan robotik cerrahi işlemleri başlıklı maddede bazı işlemler hariç tutulmuştu. Yapılan düzenleme ile birlikte bu işlemler listeden silinerek tüm robotik cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatlar istisnai sağlık hizmeti kapsamına alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde yapılan Kalp Damar Cerrahisi ameliyatlarının büyük bir bölümüne %15 daha fazla ödeme yapılması sağlandı. Böylece eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinin mali yönden ve sağlık hizmeti sunumu yönünden desteklenmesi amaçlanmıştır.

Kanser cerrahisindeki bazı ameliyatlar için Kurumca ödenen fiyatlar artırıldı. Böylece hastanelerin mevcut işlemleri yapmaları desteklenmiş ve hizmetin devamlılığı yönünden güncellenme sağlanmıştır. Ayrıca, hastanelerde çalışan hekimlerin kanser cerrahisi ameliyatlarına yönelmeleri amaçlanmıştır. Kronik hastalığı olan yaşlı, kanser hastası, psikolojik destek ihtiyacı gereken hastaların hastane ortamında bakılmasını sağlayan ayrıca yoğun bakım tedavisi tamamlanmış ancak normal yataklı servislerde sunulan hizmetlerin yetersiz kalacağı durumlarda ve buna benzer birçok hastanın tedavisinin ve bakımının sağlanması, hastaların yaşam kalitesini arttırılması amacıyla palyatif bakım tedavisi adı ile yeni bir sağlık hizmeti ödeme kapsamına alınmış ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde pilot uygulama başlatılmıştır. Bu uygulama ile aynı zamanda yoğun bakım ünitelerinin amacına uygun olarak kullanılması da hedeflenmiştir.

Son dönemde basında kanser hastalarının kemoterapi tedavilerini alamayacağı yönünde gerçek dışı haberler yer almaktadır. Yapılan düzenleme ile hali hazırda kanser hastalarının tedavilerini daha iyi koşullarda alabilmeleri için robotik sistemle ilaç hazırlama ve uygulama ünitelerinin de geri ödeme kapsamına alınması sağlanmıştır. Kurumumuzca mevcut durumda ödenmekte olan kemoterapi tedavisinin aynı zamanda minimal hata ile daha hijyenik koşullarda sunulmasının sağlanması ve çalışan güvenliğinin maksimum düzeye getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, normal yollarla beslenemeyen yeni doğanlar için robotik/otomatik sistemlerle steril ortamda hassas ölçümlerle hazırlanan beslenme solüsyonlarının hazırlama ve uygulama bedelleri Kurumca geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Ortopedi branşında; tümör ameliyatları için yeni kodlar oluşturularak daha yüksek fiyattan ödenmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Kurum çalışmalarında kullanılmak üzere anlamlı istatistiki veri elde edilmesi amaçlanmıştır.

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak da teknik düzenlemeye gidilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI