SUT " un 6.1 Numaralı Maddesinde Değişiklik

SUT " un 6.1 Numaralı Maddesinde Değişiklik

      D U Y U R U

 İlgi: a) 05.04.2011 tarihli Kurum duyurusu (2010/6584 Esas Numaralı karar hk.)

b) 11.05.2012 tarihli Kurum duyurusu (2011/11266 Esas Numaralı karar hk.)

 Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.1. Reçete ile Sağlık Raporu ve İlaç Yazım İlkeleri” başlıklı maddesi, e-reçete uygulaması ile ilgili olarak güncellenmiş ve 22.6.2012 tarih, 28331 sayılı Resmi Gazete ile duyurulmuştur.

 Tebliğin 6.1. işaretli maddesinin ilgide kayıtlı Kurum duyurularında yer alan Danıştay Kararları ile ilgili hükümlerinin, bu kararlar kapsamında yürütümüne devam edilecektir.

 Tüm ilgililere önemle duyurulur.