SUT’un “ilave ücret alınması” Maddesinde Yapılan Değişiklik ile İilgili Duyuru

SUT’un “ilave ücret alınması” Maddesinde Yapılan Değişiklik ile İilgili Duyuru

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN (SUT) “İLAVE ÜCRET ALINMASI” MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ DUYURU

 
Bilindiği gibi 21/01/2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile SUT’un 3.3.1 numaralı maddesinde değişiklik yapılmıştır.
 
Bu değişiklikle; Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarının talep edebilecekleri ilave ücret hesabında; “Kuruma fatura edilebilen” tutarların esas alınacağı, bunun yanısıra EK-7, Ek-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlemlerde kullanılan tıbbi malzemeler ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara dahil olan işlemlerin ise esas alınmayacağı belirlenmiştir.
 
Ancak bazı sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen geri bildirimlerde; adı geçen listelerde yer alan işlemler sırasında kullanılan ve işlem ücretine dahil olup ayrıca faturalandırılamayan tıbbi malzemeler ile ilaçlardan da ilave ücret alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı görülmüştür.
 
İlave ücret hesabında; EK-7, EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlemlerin içeriğinde işlem puanına dahil tıbbi malzeme ve ilaçlar kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın EK-7, EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlem puanlarına göre bulunacak fiyatlar esas alınacaktır. Ancak listelerdeki işlemlerin fiyatlarına ilave olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlardan ise ilave ücret alınmayacaktır.
 
Ayrıca, ayaktan hasta başvurularında, EK-10/B Listesindeki fiyatlar ile faturalandırılması halinde EK-10/C listesindeki işlem fiyatları üzerinden ilave ücret hesaplanabilecek olup, EK-10/B Listesindeki fiyatlara dahil olan her türlü işlem için ilave ücret alınmayacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.