SOSYAL SİGORTALAR KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA  YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Geri