SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK  MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 15/9/2004 tarihli ve 25584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.