SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ  EĞİTİM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 5/10/2004 tarihli ve 25604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.