SOSYAL GÜVENLİK KURUMU/ ÜNİVERSİTELER SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜNE İLİŞKİN DUYURU 17.04.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU/ ÜNİVERSİTELER SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜNE İLİŞKİN DUYURU 17.04.2012

 T.C.

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU/ ÜNİVERSİTELER SAĞLIK HİZMETLERİ  PROTOKOLÜNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

 

Sosyal  Güvenlik  Kurumu/ Üniversiteler Sağlık  Hizmetleri  Protokolünün “4. Ödeme Şartları ve Süresi” başlıklı 4 üncü maddesine (4.3) fıkrasından sonra gelmek üzere;

 

“Kurumumuz ile protokolü bulunan vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere diğer üniversitelere ait sağlık kurumları/kuruluşlarının geçmiş dönemlere ait kesintilerinin sağlık kurumları/kuruluşlarına yapılacak o ayki ödemenin %20 sini aşması halinde, aşan tutarlar takip eden aylarda yapılacak ödemelerden mahsup edilir.” şeklinde yeni bir madde ilave edilmiştir.

 

Duyuru ekindeki ZEYİLNAME-1 de yer alan hükmün geçerli olabilmesi için,

 

Kurumumuz ile protokolü bulunan vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere diğer Üniversite Rektörlükleri tarafından söz konusu protokolün yürütümünden sorumlu Sosyal  Güvenlik  İl Müdürlüklerine müracaat edilerek 2 (iki) nüsha imzalanması, imzalanan ZEYİLNAME-1 in Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğümüzce de imzalanmak üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğümüze (Sağlık  Hizmetleri Daire Başkanlığı) gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

EK:

1- Zeyilname-1

 

 

 

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

ZEYİLNAME-1

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU/ ÜNİVERSİTELER SAĞLIK  HİZMETLERİ  PROTOKOLÜ

 

 

 

Madde 1- Sosyal  Güvenlik  Kurumu/ Üniversiteler Sağlık  Hizmetleri  Protokolünün “4. Ödeme Şartları ve Süresi” başlıklı 4 üncü maddesine (4.3) fıkrasından sonra gelmek üzere;

 

4.4. Kurumumuz ile protokolü bulunan vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere diğer üniversitelere ait sağlık kurumları/kuruluşlarının geçmiş dönemlere ait kesintilerinin sağlık kurumları/kuruluşlarına yapılacak o ayki ödemenin %20 sini aşması halinde, aşan tutarlar takip eden aylarda yapılacak ödemelerden mahsup edilir.” şeklinde  yeni bir  madde ilave edilmiştir.

 

Madde 2- Bu zeyilname imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

------------- Üniversitesi                        Sosyal Güvenlik Kurumu

        Rektörlüğü                              Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

 Rektör                                                         Genel Müdür