Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkı...

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkı...

    05.09.2014

 

DUYURU

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU

 

Bilindiği üzere;  30 Ağustos 2014 tarih, 29104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  06 Eylül 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Oluşabilecek hasta mağduriyetlerini önlemek amacıyla 06 Eylül 2014  tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu tebliğ ile düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait, bu tarih öncesi düzenlenmiş sağlık raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olması uygun görülmüştür.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 

 

Uzm. Dr.İsmet KÖKSAL

Genel Müdür