Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden İşverenlere Önemli Duyuru

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden İşverenlere Önemli Duyuru

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR


3/2/2014 tarihi ile 4/2/2014 tarihi saat 10:00 arasında aracı işyerlerine aynı gün e-bildirge şifresiverilememiştir. E- bildirge şifresinin verilmemesi sebebiyle aracı işyerlerinin e-bildirge şifresini aldıkları gün işe başlatacakları sigortalıların işe giriş bildirgesini işe başlatmadan önce veremeyecekleri yada inşaat, balıkçılık, tarım işyerlerinde aynı gün çalıştıracakları sigortalıları 3/2/2014 tarihinde bildiremeyecekleri tespit edilmiştir.


Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ile belge veya bilgileri e-sigorta ortamında göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin , Kurumun bilgi işlem sistemlerinin Yönetmeliğin 3 üncü fıkrasında belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderecekleri ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerinegetirmiş kabul edilecekleri hükme bağlanmıştır.

5510 sayılı Kanunda aracı işyerleri için ayrı bir süre öngörülmediğinden, sigortalı işe giriş bildirgesini Kurum programının devre dışı kalması nedeniyle 3/2/2014 tarihinde veremeyen aracıların bu bildirgeyi manuel düzenleyip 11/2/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Kuruma kağıt ortamında vermeleri halinde geç verilen işe giriş bildirgesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır. Bildirgenin e-sigorta yoluyla verilmesi halinde, oluşan idari para  cezasının kaldırılması için aracı işverenlerin kanıtlayıcı belgeler ile bağlı bulundukları üniteye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aracı işverenlere önemle duyurulur.