SGK ÜÇ AYDA BİR DENETLEYECEK

SGK ÜÇ AYDA BİR DENETLEYECEK

 SGK üç ayda bir denetleyecek KAYTTDIŞI istihdama savaş açan Maliye ile SGK, ücretlerin alınandan daha az gösterilmesinin de önüne geçmek için üç ayda bir denetim yapacak. Maliye Bakanlığı üe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtdışı istihdam ücretlerin alınandan daha az gösterilmesi gibi konularda ortak çalışma vapmaya hazırlanıyor. Gelir idaresi'ııde çalışan gelir uzmanları da denetimde kullanılacak. Yani denetim elemanlannm yamsıra gelir uzmanları da bu konuda sahaya inecek. Denetimlerin üç ayda bir yenilenecek şekilde yapılması planlanıyor. Maliye Bakam Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde özel sektörde çalışanların aldıkları maaş üe bordrolarda gözüken maaşların birbirinden farklı olduğunu dile getirdi. Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı'mn SGK ile ortak bir çalışma başlattığı kaydedildi. Ortak denetim modeli üzerinde çalışıldığı ifade edüdi. Denetimlere başlamadan önce bügi işlem altyapısı oluşturulacak. Bunun için şirkeüerin personel bügıleri alınacak Daha sonra denetim modeli oluşturulacak. Yetkililer kayıtdışı istihdam konusunda denetim elemanları açısından konsept değişikliği düşünüldüğünü belirterek. bu amaçla daha çok kişinin sokağa ** M inmesinin planladığım anlattılar. Kaç kişinin kayıtdışı istihdam için devreye girmesi gerektiği konusunda da ön çalışmalar yapılıyor. Yapılacak olan denetimler aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu üe ortak bir biçimde yapılacak. Konu üe üellenen yetkililüer kayıtdışı istihdamın hem vergi kaybı açısından hem de sosyal güvenlik primi kaybı açısından önemli olduğunu belirterek, yoğun ve etkili olabüecek bir denetimin söz konıısu olacağım ifade ettiler. Pek çok sayıda denetim elemanı üe yapılacak denetimlerin üç ayda bü yapılmasının planlandığını dile getüen yetkililer, bu sayede hem kayıtdışı istihdam hem de düşük ücretten gösterilen çalışanların tespit edilmesinin hedeflendiğini ifade ettiler. Tahir ERDEM