SGK Tarafından Yayınlanan Medula - Hastane Sistemi Kullanıcılarına Duyuru

SGK Tarafından Yayınlanan Medula - Hastane Sistemi Kullanıcılarına Duyuru

 MEDULA- HASTANE   SİSTEMİNİ  KULLANMAKTA OLAN TÜM  ÖZEL  SAĞLIK  HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE!

 

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından 29.03.2012 tarihinde 2012-10 sayılı Genelge yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu genelgenin 5. Fıkrasının;

 

- c “15/3/2012 tarihi öncesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon, hiperbarik oksijen tedavisi, ESWL, kemoterapi, radyoterapi gibi belirli bir  program  dahilinde tedavisi başlatılan  hastalara , sevk belgesindeki tedavi protokolü, seans ve tedavi süresi ile sınırlı olmak üzere sunulan sağlık  hizmetleri ”

 

- ç “15/3/2012 tarihi öncesinde sevkli olarak hemodiyaliz tedavisine alınan hastalara , sevk tarihi itibarıyla 3 (üç) aylık süreyi geçmemek üzere sunulan hemodiyaliz  hizmetleri ”

 

bendleri uyarınca, Genelge kapsamındaki kişiler için 15.03.2012 tarihinden önce takip alınması kaydıyla yukarıda belirtilen koşullar kapsamında verilecek olan tedavilerin MEDULA- hastane   sistemi üzerinden faturalandırılabilmesi için, verilecek olan tedavilerin 15.03.2012 tarihinden önce alınmış olan takip numarası kapsamında tamamlanarak Kurumumuza fatura edilmesi gerekmektedir.

 

Örnek 1) 10.03.2012 tarihinde yazıya konu Genelge kapsamındaki kişiler için 30 seans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR)  işlemi  yapılmasına dair rapor düzenlenerek sevk  işlemi  tamamlanmış ise; bu kişiye özel sağlık  hizmet  sunucusunda verilecek olan 30 seans FTR  işleminin  (FTR  işleminin  bitiş tarihi başka dönem içinde  yer  alsa bile) aynı takip numarası üzerinden faturalandırılması gerekmekte olup, dönem bittiğinde takibin faturalandırılarak yeni takip numarası alınmaması gerekmektedir.

 

Örnek 2) 10.03.2012 tarihinde alınmış olan sevk belgesine istinaden diyaliz tedavisi görmeye özel bir sağlık hizmet sunucusunda başlamış yazıya konu Genelge kapsamındaki kişiler için, bu sevk belgesinin bitiş süresi olan 10.06.2012 tarihine kadar verilecek olan tüm tedavi bedelleri 15.03.2012 tarihinden önce alınmış olan takip numarası üzerinden faturalandırılması gerekmekte olup, dönem bittiğinde takibin faturalandırılarak yeni takip numarası alınmaması gerekmektedir.

 

Tüm özel sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.