SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINDAN HİZMET ALIMI HAKKINDA DUYURU 02.12.2016

SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINDAN HİZMET ALIMI HAKKINDA DUYURU 02.12.2016

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

02.12.2016

DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

Bilindiği üzere 01.04.2016 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” 31.12.2016 tarihinde sona erecektir.

01.01.2017 tarihinden itibaren başlayacak olan yeni dönem için sözleşme başvurusunda bulunacak olan özel sağlık hizmeti sunucularının, taleplerini içeren dilekçeleri ve eki belgelerini 14.12.2016 tarihine kadar sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine iletmeleri gerekmektedir.

Dilekçede şirket adı, tesis kodu, 2016 yılında Kurumumuzla sözleşmeli olup olmadığı bilgisi ile dilekçe ekinde güncel ortakları gösterir belgenin yer alması zorunludur.

Bilgilerinizi rica ederim.