SGK Kurum Başkanından Açıklamalar

SGK Kurum Başkanından Açıklamalar

  

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR:

 

- BİREYLERİN SOSYAL GÜVENLİKLERİNİN TEMİNAT ALTINA ALINMASI, SOSYAL DEVLET OLMA

İLKESİNİN BİR GEREĞİDİR

- KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENEN RAPOR YERİNE E-RAPOR SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLDİ

- E-REÇETE İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

- AMACIMIZ DENETİMLERİN DAHA ETKİLİ VE VERİMLİ OLMASIDIR

- HER GÜN 250 REÇETE YAZILABİLİR Mİ? GEREĞİ NEYSE YAPILACAK

- BİLİM İNSANLARIMIZA ÇOK FAZLA DEĞER VERMELİYİZ

 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve OHSAD’ın birlikte düzenlediği 'Sağlıkta Ortak

Çözüm Toplantıları-3’ başlıklı toplantı 28 Nisan 2012 tarihinde Antalya’da yapıldı.

Toplantıda konuşan SGK Başkanı Fatih Acar, bireylerin sosyal güvenliklerinin teminat altına

alınmasının, sosyal devlet olma ilkesinin gereği olduğunu ifade ederek, sağlık ve sigortacılık alanında sunulan hizmetlerin iyileştirilmesinin de beşeri sermayeye yapılan bir yatırım olduğunu belirtti.

 

Yılda kişi başına hekime müracat sayısı 2002 yılında 2 iken bu sayının 2010 yılında 7.3 ,2011

de de 8’e ulaştığını söyleyen Acar, rakamlar itibarı ile 2011 yılına bakıldığında kamu sağlık

harcamalarının 2002 yılına göre nominal %354, reel ise %91 artışla 45.1 milyar olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

 

Önceki süreçte, bütçeden özel sağlık hizmet sunucularına maddi olarak ciddi pay ayrıldığını

belirten Acar, özel hastanelere yapılan ödemelerin 2002 yılından bu yana nominal %1066, reel olarak ise yüzde 390 oranında bir artış gösterdiğini ifade etti. 2012 yılı için özel sağlık hizmet sunucularına 6 milyar 827 milyon lira bütçe ayrıldığını söyleyen Acar, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ve sağlığa ayrılan bütçenin arttırılması sonucunda sağlık hizmetlerinin kalitesinde sorun var diyenlerin oranının 2003 yılında yüzde 44 iken bu oranın 2010 yılında yüzde 17’ye düştüğünü dile getirdi.

 

Acar: Kağıt Ortamında Düzenlenen Rapor yerine e-rapor sistemi hayata geçirildi

 

Sağlıkla ilgili yapılan önemli düzenlemeler kapsamında, sağlık karnesi ve vizite kağıtlarının

kaldırıldığını, sahte rapor düzenlenmesi ve beraberinde ilaç suistimallerinin önlenmesine yönelik kağıt ortamında düzenlenen rapor yerine e-rapor sisteminin hayata geçirildiğini belirten Başkan Acar, “Bu çerçevede yapmış olduğumuz düzenlemeler 2012 yılında da devam edecek. Yapılan yeni sözleşmelerde vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin belli standartlarda sunulması, fiillerle cezalar arasında hakkaniyetin temsil edilmesi, bürokrasinin azaltılması ve sağlık hizmetinin sunumunda sürekliliğin sağlanması gibi temel ilkelerden hareket edildi.” diye konuştu.

 

Yeni sözleşmede sıkıntı görülen konular olduğunu ve bunlara gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Acar, "Hastaya uygulanan işlemler ve alınan ilave ücretlerle ilgili olarak özel sağlık hizmet sunucularının 100 lira üzeri işlemler için kurumca belirlenecek bir belgeyi hastaya basılı

veya elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluğa uyulmasını özellikle istiyoruz. 1 saatte 6, 1 günde de en fazla 60 hastaya bakılabilir. Bu uluslararası standartlara belirlenmiş ölçüler Zaman zaman eleştirilebiliyor. Aylık bazda değerlendirilmesi isteniyor.

Bu, ortalamalara göre hesaplanmış bir sayıdır. Yersiz ilave ücret alınmasına ilişkin yaptırımların

uygulanmasında biraz daha hassas olacağız. Hastaların sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucuları,

hekimlerle kendilerinden alınabilecek hizmetler hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla kurumca bir web sitesi hazırlatılacağını ocak ayında belirtmiştik. Web sitesi hazır, birkaç haftaya kadar tanıtımı

yapılacak. Hangi özel hastanede hangi doktor, hangi hizmetler veriliyor, ne kadar ilave ücretler

alınabilir tüm bunları yayınlanarak vatandaşlarımızın hukukunu bir anlamda korumuş olacağız." dedi.

 

Başkan Fatih Acar acil olmadığı halde acil muamelesi yapılan hastalarla ilgili bir düzenleme

yapıldığına da işaret ederek, ödemelerde yapılan kesintilerde bunu özellikle dikkate aldıklarını,

dolayısıyla acil olmadığı halde acilmiş gibi işlem yapmak isteyen hastaların da bu durumu suistimal

etmemesi gerektiğini vurguladı.

 

2012 yılının suistimal sorununun ortadan kalkacağı bir yıl olacağını söyleyen Acar, “İçimizde

çok az sınırlı sayıda da olsa bu suistimallerin yapılması kamu vicdanını ve sosyal güvenlik kurumu

olarak bizleri son derece rahatsız etmektedir. Onun için bu rahatsızlığı 2012 yılında hep beraber

ortadan kaldıralım. Acil olmadığı halde muayene katılım payından muaf olmadığı sağlık hizmet

sunucularına başvurulması, ilaç katılım payından muaf olmak için usulsüz raporların düzenlenmesi,

doktor ilaç firması ve eczane arasındaki menfaat ilişkisi kurularak suni talep oluşturulması, belirlenen ilave ücretten daha fazla ücret alınması, gibi hususlarla bu suistimaller karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

 

Acar: E-reçete İçin Altyapı Çalışmaları Önemli Ölçüde Tamamlandı

E-reçete için altyapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını ve 1 Temmuz'dan itibaren

hekimlerin artık hastaları için yazacakları reçetelerin kağıt üzerinde değil, elektronik ortamda olacağını belirten Acar, e-reçete uygulamasıyla reçete üzerinde yapılan usulsüzlüklerin önemli ölçüde azalacağını söyledi. Sağlık karnesi ve vizite kağıdı uygulamasının kaldırılmasıyla, TC kimlik numarası üzerinden sağlık hizmetlerine başlanıldığını hatırlatan Acar, bu konuda da çok ciddi suistimaller yaşandığını ve önüne geçmek için başlatılacak avuç içi damar izi tanıma sisteminin bilimsel çalışmalarının bitirildiğini bildirdi.

 

Acar: Amacımız Denetimlerin Daha Etkili ve Verimli Olmasıdır

Risk odaklı denetim modeline geçildiğini ve bu konuda 70 müfettişle suistimallerin üzerine

gidildiğini vurgulayan Acar, “Bunlar asla olumsuz bir bakış açısı ile yaklaşmak niyetiyle yapılmıyor,

tamamen özel sağlık hizmet sunucularımız bilgi sahibi olsun cezalı duruma düşmesin önceden

bilgilendirici ve yol gösterici bir yöntemle biz özel sağlık hizmet sunucularımızı bilgilendirelim onlar

cezalı duruma düşmesin mantığıyla yapılan yaklaşımlardır. En çok reçete yazan doktorlar kimler, bu

doktorların en çok yazdığı ilaçlar hangileri, reçete sayısı bakımından en çok reçete yazan ve en çok

reçetelerin gittiği eczaneler hangi eczaneler, ayaktan muayene ile birlikte en çok tetkik ve tahlil işlemi yapan hastaneler hangi hastaneler, en çok tetkik ve tahlil işlemi yaptığı tespit edilen hastanelerde en çok işlem gören ilk 10 branş hangisi, en çok tetkik ve tahlil işlemi yapan hastanede en çok işlem gönderen branşlardaki en çok işlem gönderen doktorlar hangileri. Bu parametrelere dayalı olarak tespitlerimizi yaptık. Tespitler çerçevesinde denetimlerimize bazı illerimizde başladık. Bazılarında da önümüzdeki günlerde başlayacağız. Buradaki amacımız denetimlerin daha etkili ve verimli olmasıdır” dedi.

 

Acar: Her Gün 250 Reçete Yazılabilir mi? Gereği Neyse Yapılacaktır

Risk odaklı denetimler sonucunda elde edilen bulguları paylaşan Acar, “Yaptığımız çalışma

sonucunda günlük ortalama 60 ile 300 arasında reçete yazılmış, bir doktor günde 250 reçete yazabilir mi? Belki bir gün yoğundur, acil hastalar geliyordur yazabilir, ama her gün 250 reçete yazılabilir mi? sınırlı sayıda da olsa, bunlarla da karşılaştık. Bunlarla ilgili gereği neyse yapılacaktır, çünkü öyle bir iki münferit vaka, bu güzide sektöre leke getiriyor” diye konuştu.

 

Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sigortayı teşvik edeceklerinin altını çizen Acar, kanıta

dayalı tıp eğitiminin tavizsiz uygulanması konusunda gereken desteği vererek, güncel tanı ve tedavi

rehberlerinin oluşturulmasını zorunlu hale getirecek çalışmaları hızlandırıcacaklarını dile getirdi.

Kurum olarak Türkiye'yi sağlık konusunda cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini

anlatan Acar, yatırım yapan, işini düzgün yapan, kurallara uyan, düzgün çalışan özel sağlık hastaneleri ile her zaman işbirliği içinde olacaklarını, kuralları ihlal eden özel sağlık hizmeti sunan hastanelere ise asla taviz vermeyeceklerini bildirdi.

 

Acar: Bilim İnsanlarımıza Çok Fazla Değer Vermemiz Gerekiyor

Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin başarılı çalışmasının ardından yüz

nakillerini de ödeme kapsamına aldıklarını söyleyen Acar, Prof. Dr. Ömer Özkan'nın belirttiği fiyata

yakın bir fiyatlandırma yaptıklarını belirterek ''Sayın Özkan gibi bilim insanlarımıza çok fazla değer

vermemiz, önlerini açmamız ve uzman sayısını artıracak politikalar koymamız gerekir