SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "E-Rapor Uygulamaları" Konulu Duyuru Metni

SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "E-Rapor Uygulamaları" Konulu Duyuru Metni

 

Konu   : E-rapor uygulamaları                                                                                 

Tarih   :    04.01.2013 

 

İLGİLİ HASTANE BAŞHEKİMLİĞİNE

 

Kurumuzca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kollarından verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için gerekli olan ve anlaşmalı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenip Kuruma gönderilmesi gereken istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesinde hastane, işveren ve Kurumun yapacağı iş ve işlemlere ait süreçler yeniden belirlenmiş ve 03.08.2012 tarih 2012/28 sayılı genelge ile açıklanmıştır.

Buna göre Hastane başhekimlikleri, E-rapor uygulaması için verilen şifrelerle hastane paket programı üzerinde açılan E-ödenek ekranından giriş yaparak hekimleri tarafından düzenlenen iş göremezlik belgesi veya sağlık kurulu raporlarını onaylayarak Kuruma gönderecektir.

            E-rapor uygulamasının amacı bütün e-devlet projelerinde olduğu gibi vatandaşa en kısa zamanda en doğru hizmeti sunmaktır. Bu nedenle de sigortalılarımızın Kurumumuzla anlaşmalı hastanelerden aldıkları raporlara ait işgöremezlik ödeneklerinin en kısa sürede ödenebilmesi için manuel ortamda gönderimler sırasında yaşanan zaman ve işgücü kaybının önlenmesi hususu zorunluluk arz etmektedir.  Genelgenin II-A başlığı altında yer alan “Sağlık hizmet sunucuları elektronik ortamda rapor gönderemedikleri durumlarda kâğıt ortamında rapor düzenlemeye ve Kuruma göndermeye devam edecektir.” ibaresi yer alsa da Kurumumuz Kısa Vadeli Sigorta Kolları Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde internet ortamında rapor gönderimlerinde herhangi bir sorun olmamasına rağmen anlaşmalı hastanelerimizin manuel ortamda rapor göndermeye devam ettikleri tespit edilmiştir.

            Bilindiği üzere 01.01.2013 tarihinden itibaren Kurumumuz ile anlaşmalı hastanelerden ünitelerimize manuel ortamda gönderilen raporlar ünitelerimizce kabul edilmeyecektir. Manuel ortamda gönderilen raporlar hastanelere geri gönderilecek ve internet üzerinden gönderilmesi istenilecektir. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için konuyla ilgili bilgi edinilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması için gereğini,           

            Rica ederim. 

  

                                                                                              Ramazan YILDIZ

                                                                                  İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü