SGK dan 2 Kat Fark Duyurusu

SGK dan 2 Kat Fark Duyurusu
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
 DUYURU 
 
 
 
 
22/10/2013 
 
KURUMUMUZLA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ 
ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORANLARI HAKKINDA DUYURU 
 
(1) Bilindiği üzere “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması 
Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile 
sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerden 01/1/2013 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret tavan 
oranları 31/12/2012 tarihinde Kurum Web sayfasında yayımlanmıştır. 
(2) Ancak 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/9/2013 
tarihli ve 2013/5385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıflamaya esas teşkil eden 
16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten 
kaldırılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu idaresi sağlık hizmeti 
sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının 
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin 
en fazla iki katına kadar ilave ücret alabileceği hükme bağlanmıştır. 
(3) Bu nedenle 29/1/2010 tarihinde yayımlanan “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite 
Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” Kurum 
Başkanlık Makamının 21/10/2013 tarihli olurları ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
(4) 22/10/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu idaresi sağlık hizmeti 
sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil Kurumumuzla sözleşmeli tüm sağlık 
hizmeti sunucuları genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin 
en fazla iki katına kadar ilave ücret alabileceklerdir. 
Tüm ilgililere duyurulur.

 

YAZININ ASLI İÇİN TIKLAYINIZ