SGK Başkanlığı Tarafından Yayınlanan "SGK Kurumsal Hekim Şifresi Ve E-Reçete Hakkında Önemli Duyuru"

SGK Başkanlığı Tarafından Yayınlanan "SGK Kurumsal Hekim Şifresi Ve E-Reçete Hakkında Önemli Duyuru"

 SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ VE E-REÇETE HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından oluşturulan e-reçete uygulaması, Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde 01.07.2012 tarihinde ülke çapında uygulanmaya başlanmıştır.

SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile yalnızca e-reçete yazılmamaktadır. Hekimler, medeczane.sgk.gov.tr/doktor web uygulaması üzerinden muayene ettikleri hastanın TC Kimlik Numaralarını girerek; hastanın;

1. e-raporlarını (ilaç raporlarını),

2. Raporlu ve raporsuz ilaçlarını,

3. BT-MR tetkik sonuçlarına ait raporlarını,

4. Reçeteye yazmış olduğu ilaca ait bilgileri,

görebilmektedir.

Yapılan e-reçete analiz çalışmalarında;

1. 24.012 hekimin halen manuel reçete yazmasına rağmen SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almadığı,

2. 39.208 hekimin SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almasına karşın reçetelerin tamamını hala manuel olarak yazdıkları,

3. Bazı hekimlerin ise SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almasına karşın yazdıkları reçetelerin büyük çoğunluğunu hala manuel reçete olduğu ve çok az miktarda e-reçete yazdıkları tespit edilmiştir.

Hekimler tarafından yazılan reçetelerin, 01.07.2012 tarihinden itibaren e reçete olarak yazılması esastır. SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almış olan hekimlerin manuel reçete düzenleyebilmeleri için;

1. Kurumumuza ait MEDULA sisteminin çalışmaması,

2. Sağlık hizmet sunucusu bilgi işlem siteminin çalışmaması,

3. Aile hekimliği bilgi işlem sisteminin çalışmaması,

gerekmektedir.


 

SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ almamış olan hekimlerin ya da şifre almış olmasına karşın e- reçete yazmayan hekimlerin (Sağlık Bakanlığı 1.Basamak Sağlık Tesislerinde, Kit-Belediye-Bakanlık 1. Basamak Sağlık Tesislerinde, Özel 1.Basamak Sağlık Tesislerinde, İşyeri Hekimliklerinde, Kurum Hekimliklerinde ve Üniversite 1. Basamak Sağlık Tesislerinde görev yapan hekimler hariç olmak) 01.01.2013 tarihi itibariyle,

1. Yazmış oldukları manuel reçeteler eczaneler tarafından kesinlikle karşılanmayacaktır.

2. Hekimler tarafından hastaya verilen sağlık hizmetlerinin, Kuruma fatura edilmesine izin verilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRE’si almamış olan hekimlerin;

1. medeczane.sgk.gov.tr/doktor web uygulamasından SGK

KURUMSAL HEKİM ŞİFRE’lerini almaları,

2. Bilgi işlem sistemleri çalıştığı sürece reçetelerini, e-reçete olarak düzenlemeleri,

3. Yalnızca bilgi işlem sistemlerinin çalışmaması durumlarında manuel reçete yazmaları, önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Geri