SGK Başkanlığı Tarafından Yayınlanan "Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru"

SGK Başkanlığı Tarafından Yayınlanan "Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru"

 T.C.

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

 

09.04.2013

24.03.2013  TARİHLİ  28597 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN  SAĞLIK
UYGULAMA  TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU

24.03.2013  tarihli  28597 sayılı Resmi Gazetede Sosyal  Güvenlik  Kurumu  Sağlık   Uygulama  Tebliği yayımlanmıştır.


Söz konusu Tebliğ eki Ek-2/C Listesinde yer alan “Yatarak Tedavilerde Psikiyatri Hizmetleri’nin açıklama kısmının son cümlesinde yer alan “Ancak hastaların başka bir organ veya sistemini ilgilendiren hastalık ve  operasyon  çıkması halinde Tebliğ hükümleri doğrultusunda Kuruma faturalandırılmaz.” hükmünde sehven “faturalandırılmaz” ifadesi yer almış olup, söz konusu hüküm “Ancak hastaların başka bir organ veya sistemini ilgilendiren hastalık ve  operasyon  çıkması halinde Tebliğ hükümleri doğrultusunda Kuruma faturalandırılır.” şeklinde uygulanacaktır.


Sağlık   Uygulama  Tebliği eki Ek-2/C Listesinde yer alan P621430 İntraprostatik stent yerleştirilmesi  işleminin  açıklama kısmında sehven “stent hariç” ibaresi yer almıştır. Söz konusu  işlemin  açıklama kısmında herhangi bir ibare olmaksızın  işlem  yapılacak olup;


Sosyal  Güvenlik  Kurumu  Sağlık   Uygulama  Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeniden  düzenleme  yapılacaktır.


Bilgilerinizi rica ederim.