SGK'dan ilave ücret hakkında açıklamalar

SGK'dan ilave ücret hakkında açıklamalar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerde alınan ilave ücret ile ilgili açıklamalar yapıldı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

14/11/2014

İLAVE ÜCRET BASIN DUYURUSU

İlave ücret; 5510 sayılı Kanun gereği vakıf üniversiteleri ile özel hastaneler tarafından sunulan sağlık hizmetleri işlem bedellerine ek olarak söz konusu hastaneler tarafından, Kurumumuzca belirlenen oranı geçmemek kaydıylahastalarımızdan alınan ücrettir. Ayrıca, üniversite hastanelerinde de öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında vermiş oldukları sağlık hizmetleri için ilave ücret alınabilmektedir.

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kurumumuzca, finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret kapsamına girmemektedir.

Sağlık hizmeti sunucusu sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını almalıdır. Vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler yazılı onay almadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz. Aynı başvuru numarası altında yapılan ve Kurumca karşılanan sağlık hizmeti bedelleri toplamının 100 (yüz) TL’yi aşması halinde hastaneler, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek mecburiyetindedir. Ancak, hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya her durumda verilmek zorundadır.

İlave ücret alınmayacak kişilerin kimler olduğu, sağlık hizmetlerinin neler olduğu ile otelcilik hizmetlerinde ve istisnai sağlık hizmetlerinde ilave ücret uygulamasının nasıl yapılacağı Kurumumuz mevzuatında tanımlıdır. Örneğin; gazi ve şehit yakınları, İstiklal Madalyası sahipleri ile yanık vakalarında, diyaliz hastalarından, organ nakillerinden, kalp ameliyatlarından ve yoğun bakım tedavilerinden ilave ücret alınamamaktadır.

İlave ücret uygulamasına ilişkin tüm detaylar ile hangi özel hastanede vatandaşlarımızdan ne kadar ilave ücret alınabileceğine ilişkin bilgilere Kurumumuzun resmi internet sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinde E-SGK menüsü altında, Mobil Uygulamalar sekmesinde yer alan Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş uygulaması ile erişmek mümkündür. Bu uygulama ile hangi şehirde, hangi hastanede, hangi hekimlerin görev yaptığına ve iletişim bilgilerine ulaşılabildiği gibi katılım payları, hatta kişinin geçmiş tedavi giderlerinin neler olduğu bilgilerine de erişilebilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI