Serbest Kodsuz Malzemelerin Medula Hastane Uygulamasında Faturalandırılması

Serbest Kodsuz Malzemelerin Medula Hastane Uygulamasında Faturalandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Serbest Kodsuz Malzemelerin Medula Hastane Uygulamasında Faturalandırılması hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

30/10/2014

DUYURU

SERBEST KODSUZ MALZEMELERİN MEDULA HASTANE UYGULAMASINDA FATURALANDIRILMASI

22/10/2014 tarih ve 29153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla sadece“Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünlerin 1/4/2015 tarihine kadar “serbest kodsuz malzeme” olarak MEDULA-Hastane uygulamasına girilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacağı hükmü 1/10/2014 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında, bu kapsamda değerlendirilecek olan tıbbi malzemeler alış fiyatı ile fatura edilecek olup, alış fiyatının üzerine Kurum bilgi işlem sistemi tarafından % 15 işletme gideri, % 1 Hazine kesintisi ve % 1 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

Bilgilerinize önemle rica olunur.