Sağlıkta kalite değerlendirmeleri süreci uzatıldı

Sağlıkta kalite değerlendirmeleri süreci uzatıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Sağlıkta kalite değerlendirmeleri süreci 30 Haziran 2015'e uzatıldı.

Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biri olan “Nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon” ilkesine yönelik çalışmalardan biri de Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleridir. Bu amaçla; 06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında ve 25.10.2014 tarih 5411.139 sayılı ve 19.12.2014 tarih, 5411.179 sayılı Makam Onayları doğrultusunda 27 Ekim 2014 ile 31 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri 01 Nisan 2015 ile 30 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şekilde uzatılmıştır.

Bu kapsamda; 27 Ekim 2014 ile 31 Mart 2015 tarihleri arasında değerlendirilmeyen

  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı A ve B sınıfı Hastaneler
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı 50 ünit ve üzeri ADSM’ler ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri,
  • Üniversitelere bağlı Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri/Hastaneleri,
  • Diş Hekimliği Fakültesi Hastaneleri
  • Vakıf Hastaneleri, Vakıflara Bağlı Üniversite Hastaneleri,
  • Özel Hastanelerin, değerlendirmeleri gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte Değerlendirici ve Değerlendirici Adaylarının Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında görevlendirilmelerine ilişkin hususlar 24.03.2015 tarih ve 5411.45 sayılı Makam Onayında yer almaktadır.

Önemle duyurulur.